Lad din 120 L stå ude - vi kommer og afhenter den

Vi er blevet helt overvældet af, hvor mange tilmeldinger til afhentning af 120 L vi har fået - især onsdag eftermidag/aften og flere i går torsdag. Derfor har vi torsdag den 14/6 knoklet for at nå at hente alle 120 L beholdere. Vi mangler stadig nogle, så lad bare din beholder stå ude. Hvis vi ikke har hentet den i dag fredag, og du ikke ønsker at kigge på den ude ved vejen, så tag den bare ind, men stil den gerne ud igen søndag aften, da vi fortsætter afhentningen mandag - hvis vi ikke når det i dag fredag.

Stor opbakning til forsøg med regnvand i haven

Glostrup Forsyning har efter henvendelse fra Lars Michael, beboer på Erdalsvej, igangsat et forsøg med montering af Regnvandsventiler, som skal aflaste kloakken ved skybrud. Beboerne i nr. 38-70 har nemlig et tilbagevendende problem med oversvømmelser fra kloaksystemet, når det regner meget.

Mulig konflikt med strejke/lockout

OPDATERING: Strejken er nu varslet fra og med den 6. maj. I tilfælde af en kommende strejke/lockout vil Glostrup Forsyning blive ramt ved, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg til affald. Det betyder, at Glostrup Forsyning ikke kan bortskaffe affald fra den 6. maj. Derfor bliver der IKKE indsamlet affald af nogen art fra den 6. maj i tilfælde af, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg.

Oprensning af Regnvandsbassin

I samarbejde med Glostrup kommune og HOFOR har Glostrup Forsyning fået oprenset og beskåret bassinet Konsulindelunden, som er beliggende i den syd-vestlige del af Glostrup mellem Herstedøstervej og Herstedvang.

Billigere vand i Glostrup

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Glostrup Forsyning holder lukket den 21. maj

Glostrup Forsyning holder lukket den 21. maj. Har du akut brug for hjælp, kan du kontakte os via vagttelefonen på: Spildevand og Rotter: 4320 8049 Vand og Fjernvarme: 4320 8069

Glostrup Forsyning holder lukket den 5. juni.

Glostrup Forsyning holder lukket den 5. juni. Har du akut brug for hjælp, kan du kontakte os via vagttelefonen på: Spildevand og Rotter: 4320 8049 Vand og Fjernvarme: 4320 8069

Driftsinfo