Juleinformation og affaldsafhentning

Nu er det snart jul, og Glostrup Forsyning holder lukket mellem jul og nytår, men hvis du har akut brug for hjælp, kan du kontakte os via vagttelefonen på:

Hvad koster det i 2019?

Her kan du se, hvad det koster dig at blive forsynet med vand og varme samt få håndteret spildevand og affald i 2019? Vi har samlet priserne med en kort forklaring til hver forsyningsart.

Genåbning af Glostrup Genbrugsstation

Glostrup Forsyning vil gerne invitere til genåbning af Glostrup Genbrugsstation den 2. januar fra klokken 10:00

Glostrup Genbrugsstation er snart klar til genåbning

Arbejdet med den nye genbrugsstation er nu så langt, at pladsen begynder at ligne de illustrationer som entreprenøren har udarbejdet. Efter planen genåbner Glostrup Genbrugsstation i starten af det nye år i en ny og forbedret udgave. De niveauforskudte ramper og selve bygningen begynder at indtage deres plads på den nye genbrugsstation. Snart vil nysgerrige borgere og virksomheder, der kører forbi på Paul Bergsøe Vej kunne se, at genbrugsstationen tager mere og mere form.

Aflever dit farlige affald til en Miljøbil den 13. oktober

Fordi genbrugsstationen er lukket, kører vi rundt med en Miljøbil lørdag den 13. oktober, hvor du kan aflevere dit farlige affald.

Tørken gør kloakken til en legeplads for rotter

I denne tid hvor der ikke er meget vand i kloakkerne, hygger rotterne sig. Når det regner meget, er der mindre plads til rotter - de er glimrende svømmere, men vil helst leve tørt.

Stor opbakning til forsøg med regnvand i haven

Glostrup Forsyning har efter henvendelse fra Lars Michael, beboer på Erdalsvej, igangsat et forsøg med montering af Regnvandsventiler, som skal aflaste kloakken ved skybrud. Beboerne i nr. 38-70 har nemlig et tilbagevendende problem med oversvømmelser fra kloaksystemet, når det regner meget.

Mulig konflikt med strejke/lockout

OPDATERING: Strejken er nu varslet fra og med den 6. maj. I tilfælde af en kommende strejke/lockout vil Glostrup Forsyning blive ramt ved, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg til affald. Det betyder, at Glostrup Forsyning ikke kan bortskaffe affald fra den 6. maj. Derfor bliver der IKKE indsamlet affald af nogen art fra den 6. maj i tilfælde af, at Vestforbrænding lukker deres modtageanlæg.

Oprensning af Regnvandsbassin

I samarbejde med Glostrup kommune og HOFOR har Glostrup Forsyning fået oprenset og beskåret bassinet Konsulindelunden, som er beliggende i den syd-vestlige del af Glostrup mellem Herstedøstervej og Herstedvang.

Billigere vand i Glostrup

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Driftsinfo