Billigere vand i Glostrup

  • Del:

Prisen på vand og spildevand i Glostrup falder i 2018 med 4,75 kr. til 49,5 kr. inkl. moms pr m3 i forhold til 2017, hvor prisen lå på 54,25 kr. inkl. moms. Besparelsen svarer til ca. 500 kr. for en gennemsnitsfamilie i parcelhus i Glostrup. Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit princippet, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne.

Derfor sigter Glostrup Forsyning mod stabile takster fra år til år. På vores hjemmeside finder du også priser på affald og fjernvarme www.glostrupforsyning.dk/om-glostrup-forsyning/priser/

PRISER PÅ VAND I HOVEDSTADSOMRÅDET
Glostrup ligger fint placeret cirka midt i feltet, hvor 5 af kommunerne ligger meget tæt op ad hinanden. Nedenfor kan du se de samlede priser for levering drikkevand og håndtering af spildevand i hovedstadsområdet.

HVAD ER MED I PRISEN PÅ VAND I GLOSTRUP?

  • Indvinding af lokalt drikkevand
  • Afledning af spildevand
  • Klimatilpasning
  • Håndtering af regnvand
  • Fjernaflæst måler
  • APP’en eButler Glostrup Forsyning
  • eButler.dk

FØLG DIT FORBRUG
Glostrup Forsyning har med udskiftningen til nye målere ønsket, at tilbyde en bedre service til bl.a. vores vandkunder ved at give lettere adgang til data omkring eget vandforbrug.  Det er nu muligt at følge forbruget via APP'en ”eButler Glostrup Forsyning”. fortæller Tabassum Hussain, projektleder hos Glostrup Forsyning.

Du kan følge dit forbrug med eButler Glostrup Forsyning, hvis du har egen vandmåler fra Kamstrup. For at få beskeder ved unormalt forbrug, skal du på ebutler.dk opsætte forbrugsgrænser. Det kan være en fordel, da det på den måde kan blive nemmere at opdage utilsigtet vandforbrug såsom toiletter der løber, rørskader eller en haveslange der ikke er blevet lukket. Forbruget kan følges pr. time, dag, måned og år. Du finder vejledningen til eButler.dk på Glostrup Forsynings hjemmeside, som kan hjælpe med både APPen og opsætte forbrugsgrænser.

Hvis du vil vide mere om Glostrup Forsyning, så følg os på Facebook eller opret dig på vores hjemmeside så du får nyheder fra os direkte i din mailboks www.glostrupforsyning.dk/selvbetjening/tilmeld-nyhedsbrev

Driftsinfo