Glostrup Genbrugsstation er snart klar til genåbning

 • Del:

Arbejdet med den nye genbrugsstation er nu så langt, at pladsen begynder at ligne de illustrationer som entreprenøren har udarbejdet. Efter planen genåbner Glostrup Genbrugsstation i starten af det nye år i en ny og forbedret udgave. De niveauforskudte ramper og selve bygningen begynder at indtage deres plads på den nye genbrugsstation. Snart vil nysgerrige borgere og virksomheder, der kører forbi på Paul Bergsøe Vej kunne se, at genbrugsstationen tager mere og mere form.

Traditionen tro er der afholdt rejsegilde, hvor Glostrups Borgmester John Engelhardt, takkede entreprenøren, rådgiver og Glostrup Forsyning for det flotte arbejde. Dagen markerede fint den første del af det store arbejde med anlæggelse af den nye genbrugsstation.

Når genbrugsstationen står færdig, inviterer Glostrup Forsyning til indvielse, hvor alle interesserede kan komme forbi og besøge genbrugsstationen som nogle af de første. 

Samtidig bliver sikkerheden for kunderne øget ved at flytte størstedelen af den tunge trafik (lastbiler) ud af pladsen til sit eget kørespor. Vi forventer, at besøget på den nye Genbrugsstation kan opleves mere roligt på selve pladsen, når personbiler og lastbiler ikke længere håndterer affald side om side, fortæller Kristian Schou.

Det er besluttet, at udvide genbrugsstationens tilgængelighed med ubemandet åbningstid i ydertimerne så kunderne bedre kan besøge Genbrugsstationen, når de har behov for det. I den ubemandede åbningstid, er det dog af sikkerhedsmæssige årsager ikke alle typer af affald der kan afleveres. Det bliver fx ikke muligt at aflevere Farligt Affald, tilføjer Kristian Schou.

Sidst men ikke mindst giver den nye Genbrugsstation mulighed for at indlevere ting til Direkte Genbrug. De ting som indleveres til Direkte Genbrug, samles i en modtagehal. Igennem et samarbejde med forskellige frivillige organisationer, afsættes de ting som kunderne indleverer til Direkte Genbrug.

Hvordan bliver den nye Genbrugsstation?
Selvom genbrugsstationen genåbner i ny og forbedret udgave, er det ikke alt, som er nyt. Det velkendte zoneinddelte skiltesystem bibeholdes.

Vores kunder vil opleve en ny plads med ny placering af containere og affaldstyper. Det kan måske opleves forvirrende i starten - men skilte- og zonesystemet er det samme som før og det som anvendes i hele Vestforbrændings opland. Det håber vi, vil gøre det lettere at finde rundt, indtil man kender pladsen. siger Kristian Schou, Afdelingsleder for Affald hos Glostrup Forsyning.

En stor del af pladsen hæves på en rampe, for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reducerer risikoen for faldulykker og tunge løft for alle genbrugsstationens kunder. Det bliver dermed muligt at kaste affald ned i containere, så kunderne ikke skal kravle på trapper og stiger.

De sidste forberedelser inden genåbningen
Glostrup Forsyning har travlt med at få de sidste detaljer på plads i forhold til selve byggeriet. Derudover er koordineringsarbejdet i fuld gang i forhold til at få sikret aftagere til det Direkte Genbrug og i fællesskab få besluttet en afhentningsplan.

Vi glæder os til at genbrugsstationen står færdig, så den igen kan åbnes for vores mange besøgende. Pladsmedarbejdere glæder sig til at få deres daglige gang på genbrugsstationen igen samtidig med at de er spændte på at komme i gang med de mange nye tiltag såsom Direkte Genbrug, ubemandet åbningstid og formidlingsrummet, afslutter Kristian Schou.

FAKTABOKS:

 • Glostrup Genbrugsstation er midlertidigt lukket i 2018
 • Zoneinddelingen med farver og ikoner på skilte bibeholdes
 • Vestforbrændings øvrige genbrugsstationer kan benyttes i hele perioden.
 • De nærmeste vil være i Albertslund, Brøndby og Rødovre
 • Følgende elementer er nye:
  • Genbrugsstationen bliver samlet til én plads og ikke opdelt i to som før.
  • Niveauforskydning af containere
  • Direkte Genbrug i form af en modtagehal
  • Ubemandet åbningstid fra 06:00-8:00 (06:00 - 10.00 i weekend og helligdage) og fra 18:00 – 22:00
  • Formidlingsrum for undervisning af børn og voksne om affaldssortering
Driftsinfo