Hvad koster det i 2019?

  • Del:

Her kan du se, hvad det koster dig at blive forsynet med vand og varme samt få håndteret spildevand og affald i 2019? Vi har samlet priserne med en kort forklaring til hver forsyningsart.

ET NON-PROFIT-SELSKAB
Glostrup Forsyning arbejder ud fra non-profit, hvor økonomien skal ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe profit. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne. Glostrup Forsyning sigter mod stabile takster fra år til år, men vi oplever samtidig at udefrakommende faktorer, kan påvirke taksterne, hvorfor der fra år til år kan være variation i priserne.

PRIS PÅ AFFALD STIGER TIL SAMME NIVEAU SOM TIDLIGERE ÅR
Priserne på affald stiger i år med 393,75 kr. inkl. moms for en almindelig husstand med en almindelig dagrenovationssæk på 125 liter. Prisen inkluderer afhentning af dagrenovation, emballageaffald som plast, papir, glas, metal samt storskrald og haveaffald og adgang til genbrugsstationen. Nogle etageboliger får desuden afhentet pap og elektronik. Stigningen skyldes primært, at taksten i 2018 var unaturligt lav pga. et overskud som skal betales tilbage til kunderne. Desuden har Genbrugsstationen været lukket ned i hele 2018 - men er nu er klar til genåbning den 2. januar 2019, hvilket også bidrager til stigningen. Du kan finde priser på 140 liter og 240 liters affaldsbeholdere mv. via linket.

PRISEN PÅ VARME FALDER PÅ DEN VARIABLE, MEN STIGER PÅ FORBRUGSAFGIFTEN.
Det er ikke alle i Glostrup Kommune, som har fjernvarme, men hvis du har, er den variable takst. inkl. moms pr. GJ. faldet, som følge af en lavere indkøbspris hos vores fjernvarmeleverandør VEKS. Derimod stiger den faste forbrugsafgift med 121,25 kr. pr. anvendt KW. Skyldes primært en stigning af den faste afgift fra VEKS.

PRISEN PÅ VAND OG SPILDEVAND FALDER I 2019
Vandtaksten består af to dele nemlig drikkevand og spildevand. Prisen for drikkevand falder med 0,75 kr. inkl. moms pr. m3, mens spildevandstaksten falder med 3,25 kr. inkl. moms pr. m3. Spildevand er især påvirket af omkostninger til rensning hos Biofos. En husstands samlede vandtakst falder i 2019 med 4 kr. inkl. moms pr. m3, svarende til ca. 480 kr. om året for en almindelig husstand med et vandforbrug på 120 m3.

HVAD ER MED I PRISEN?

  • Indvinding af lokalt drikkevand
  • Afledning af spildevand
  • Klimatilpasning af Glostrup Kommune
  • Håndtering af regnvand
  • Fjernaflæst måler (vand og varme)
  • APP’en eButler Glostrup Forsyning
  • ebutler.dk – hvor det er muligt at opsætte forbrugsgrænser og notifikationer, hvis disse grænser overskrides.

Du er også meget velkommen til at kontakte os på forsyning@glostrupforsyning.dk, hvis du har spørgsmål.

Det fulde overblik over alle priser findes her

Driftsinfo