Glostrup Forsyning afskaffer småt brændbart

Fra uge 47 kan du ikke længere smide dit affald til småt brændbart på Glostrup Genbrugsstation. Vi skal blive endnu bedre til at sortere vores affald, og dette er en af måderne, vi kan sørge for, at mere affald bliver sorteret korrekt. Affald, der ikke kan genanvendes kan fremadrettet afleveres i ’Rest efter sortering’-containeren.

Førstehjælp i forsyningen

Glostrup Forsynings medarbejdere har endnu en gang fået opfrisket førstehjælpsevnerne, da vi havde besøg af Bjørn fra Hjertevagt. Nu er vi endnu bedre rustet til at hjælpe Glostrups borgere – og hinanden.

Ny drikkevandsboring i Ejby

Når Glostrups borgere skruer på hanerne, kommer vandet altid ud. Og så tænker man måske ikke mere over det. Men inden vandet kommer ud i vores køkkener og badeværelser, er det blevet renset på et af vores tre vandværker. Vandværkerne får vandet fra vores forskellige drikkevandsboringer, som ligger rundt omkring i kommunen.

Aflever dit græskar som haveaffald på genbrugsstationen

Man skulle tro, at det var farligt affald - men dit halloween-græskar kan enten afleveres som haveaffald på Glostrup Genbrugsstation eller smides i din beholder til dagrenovation derhjemme.

Der er vand i hanerne igen

Glostrup Forsynings medarbejdere fik travlt i går, da en entreprenør ved et uheld først borede igennem en regnvandsledning og lige bagefter igennem en vandledning. Skaden var betydelig, men Glostrup-borgerne havde vand igen ved 20-tiden i går aftes.

OPDATERET: Brud på vandledning på Nordre Ringvej/Mellemtoftevej

OPDATERING: Bruddet er større end først antaget. En stor del af Glostrup Kommune er påvirket af bruddet og der lukkes for vandet. Der arbejdes på højtryk for at løse problemet. Kl. 13.22

Opdateret: Spuling og tv-inspektion af kloakledninger i den nordvestlige del af Hvissinge

I området mellem Bystien og Skovsletten i den nordvestlige del af Hvissinge skal NORVA24 skal snart tjekke hovedkloakledningerne for Glostrup Forsyning. Det gør vi ved først at højtryksspule kloakledningerne, så der er fri passage til et kamera, der skal filme i kloakken.

Nye tømningsdage fra uge 42 eller 43

Fra uge 42 og 43 vil nogle kunder få hentet affald på en anden dag, end de plejer. Vi har lavet en oversigt over, hvilke adresser, der får ændret tømningsdag.

Når genbrug gør en forskel

På Glostrup Genbrugsstation er det muligt at aflevere sine gamle møbler og aflagte legetøj. Det har støbt fundamentet for et samarbejde mellem Glostrup Forsyning og flere frivillige organisationer, som skaber stor værdi – for økonomien, for miljøet og ikke mindst for mennesker. Læs historien fra Folkebladet her.

Pressemeddelelse: Glostrup Forsyning deltager i nyt VÆRDI-projekt

Glostrup Forsyning går sammen med Novafos, DMI, DTU, AAU, DHI og mange andre partnere om et nyt projekt. Målet med projektet er at forbedre praksis for dimensionering af regn. Et vigtigt arbejde, som har stor betydning for måden kommuner og forsyningsselskaber skal planlægge klimatilpasningsprojekter.

Du kan spare mange penge ved at have styr på dit vand- og varmeforbrug

Det kan være rigtig dyrt at have et toilet, der løber, en vandhane, der drypper eller en radiator, der pumper. I Glostrup rykker forsyningen ud og banker på døren, når forbruget går helt amok – men du kan selv gøre meget for at spare penge.

Problemer med sms-service hos flere teleselskaber

Vi oplever desværre, at flere teleselskaber har problemer med afsendelsen af sms'er. Det kan desværre betyde, at I ikke modtager sms'er fra os i dag.

Driftsinfo