Vi er snart færdige i Hovedvejskrydset

Julen er over os, og her i Glostrup Forsyning ønsker vi også at give en lille, tidlig julegave til Glostrups borgere. På fredag den 20. december afslutter vi - tidligere end forventet - vores arbejde i Hovedvejs-/Ringvejskrydset og åbner for trafikken igen.

Nye priser i 2020

Nye teknologier, ændrede finansieringsmetoder og formindskede affaldsværdier er alt sammen årsager til, at priserne på vand, varme, affald og spildevand ændrer sig i 2020. Se de nye priser og læs, hvorfor de ændrer sig.

Indvielse af kunstgræsbane og klimatilpasning

Den nye kunstgræsbane blev indviet med taler, tv-hold og en spændende fodboldkamp. Glostrup har fået en ny bane, som både kan fyldes med boldentusiaster og med store mængder regn.

Juleinformation og affaldsindsamling 2019

Glostrup Forsyning holder lukket mellem jul og nytår, men du har sikkert mange spørgsmål om ekstra affald, fedt i afløbet og akutte henvendelser.

Strømpeforing på Sydvestvej, Produktionsvej og Vestergårdsvej

Glostrup Forsyning og entreprenøren Aarsleff skal renovere nogle kloakledninger (det kaldes strømpeforing) på Sydvestvej, Produktionsvej og Vestergårdsvej. Det kan skabe nogle lugtgener og vi fylder måske lidt på parkeringspladsen.

Ejby-vandværket rives ned

Det gamle Ejby-vandværk skal rives ned. Det forberedende arbejde er gået i gang, og selve nedrivningen finder sted i januar/februar.

Glostrup Forsyning afskaffer småt brændbart

Fra uge 47 kan du ikke længere smide dit affald til småt brændbart på Glostrup Genbrugsstation. Vi skal blive endnu bedre til at sortere vores affald, og dette er en af måderne, vi kan sørge for, at mere affald bliver sorteret korrekt. Affald, der ikke kan genanvendes kan fremadrettet afleveres i ’Rest efter sortering’-containeren.

Førstehjælp i forsyningen

Glostrup Forsynings medarbejdere har endnu en gang fået opfrisket førstehjælpsevnerne, da vi havde besøg af Bjørn fra Hjertevagt. Nu er vi endnu bedre rustet til at hjælpe Glostrups borgere – og hinanden.

Ny drikkevandsboring i Ejby

Når Glostrups borgere skruer på hanerne, kommer vandet altid ud. Og så tænker man måske ikke mere over det. Men inden vandet kommer ud i vores køkkener og badeværelser, er det blevet renset på et af vores tre vandværker. Vandværkerne får vandet fra vores forskellige drikkevandsboringer, som ligger rundt omkring i kommunen.

Aflever dit græskar som haveaffald på genbrugsstationen

Man skulle tro, at det var farligt affald - men dit halloween-græskar kan enten afleveres som haveaffald på Glostrup Genbrugsstation eller smides i din beholder til dagrenovation derhjemme.

Der er vand i hanerne igen

Glostrup Forsynings medarbejdere fik travlt i går, da en entreprenør ved et uheld først borede igennem en regnvandsledning og lige bagefter igennem en vandledning. Skaden var betydelig, men Glostrup-borgerne havde vand igen ved 20-tiden i går aftes.

OPDATERET: Brud på vandledning på Nordre Ringvej/Mellemtoftevej

OPDATERING: Bruddet er større end først antaget. En stor del af Glostrup Kommune er påvirket af bruddet og der lukkes for vandet. Der arbejdes på højtryk for at løse problemet. Kl. 13.22

Opdateret: Spuling og tv-inspektion af kloakledninger i den nordvestlige del af Hvissinge

I området mellem Bystien og Skovsletten i den nordvestlige del af Hvissinge er NORVA24 i gang med at tjekke hovedkloakledningerne for Glostrup Forsyning. Det gør vi ved først at højtryksspule kloakledningerne, så der er fri passage til et kamera, der skal filme i kloakken. Og engang imellem er vi nødt til at gøre det fra din grund.

Nye tømningsdage fra uge 42 eller 43

Fra uge 42 og 43 vil nogle kunder få hentet affald på en anden dag, end de plejer. Vi har lavet en oversigt over, hvilke adresser, der får ændret tømningsdag.

Driftsinfo