Besøg Glostrup Genbrugsstation efter lukketid

 • Del:

Den 2. januar 2019 blev den nye genbrugsstation taget i brug, og de første kunder er begyndt at benytte sig af både Direkte Genbrug og Ubemandet Åbningstid. De nye muligheder er også en fordel for virksomheder. Det er er nemlig nu muligt fx at køre forbi tidlig morgen, så traileren kan tømmes inden dagens arbejde begynder.

UBEMANDET ÅBNINGSTID
For at kunne benytte sig af ubemandet åbningstid, skal du tilmelde dig ordningen. Det sker ved at du registrerer dit mobilnummer. Bemærk, at kun telefonnumre med "vis nummer" kan benyttes.
Tilmelding Erhverv sker via www.glostrupforsyning.dk/affald/genbrugsstation/ubemandet-aabningstid/ HUSK at have dit P-nummer klar. Du modtager automatisk en kvittering, når du har tilmeldt dig. Og senest tre dage derefter modtager du en mail med vejledning til, hvordan du får adgang.

Er du privatkunde - læs mere her

Du kommer ind og ud i den ubemandede åbningstid ved at ringe til telefonnummer: 21858020, når du holder foran porten. Telefonen giver en ’optaget-tone’ og en tone for ’forkert-nummer’. Porten åbner herefter.

Ubemandede åbningstider
06 - 08 og 18 - 22 i hverdagene samt 06 - 10 og 18 - 22 i weekenden

Affald der IKKE modtages i den ubemandede åbningstid

 • Farligt Affald
 • Eternit
 • Asbest
 • Direkte Genbrug
 • Elektronik

Særligt ved genbrugsstationen

 • Genbrugsstationen er videoovervåget
 • Overvågningen bruges til at følge op på eventuelle fejlsorteringer samt kontrol af erhvervsbesøg
 • Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen
 • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af nødnummeret 43208049. 
 • Luk kun dig selv ind og ud på pladsen. Det er dit ansvar, at der ikke er andre, der kører med ind
 • Al færdsel sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun inden for normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.

DIREKTE GENBRUG
På Glostrup Genbrugsstation er det nu også muligt at aflevere ting til Direkte Genbrug. Det betyder, at du har mulighed for at give brugbare ting og effekter nyt liv. Det kan fx være relevant, hvis der udskiftes kontormøbler, eller et dødsbo tømmes

Indlevering til direkte genbrug
Du kan indlevere effekter til Direkte Genbrug på følgende måder:

 • Mindre effekter afleveres i de opstillede pallerammer uden for hallen til Direkte Genbrug
 • Større effekter afleveres ved først at tage kontakt til personalet, som herefter skal give accept til indlevering.

OBS! Det du afleverer, skal være i god/brugbar stand, dvs. ikke defekte genstande. Hvis personalet vurderer, at der er tale om affald, som ikke egner sig til Direkte Genbrug, skal dette kasseres af kunden og fordeles ud på genbrugsstationen. Det er personalets beslutning om kundens effekter egner sig til Direkte Genbrug eller ej. 

Glostrup Forsyning har indgået aftale med en række frivillige foreninger der på skift afhenter effekterne og afsætter dem i deres butikker.

KUN KLARE SÆKKE
Du må kun anvende klare affaldssække, når du skal aflevere affald i sække på genbrugsstationen. Der er således ingen adgang med affald i sorte sække. Erfaringer viser, at klare sække giver en bedre sortering. Det betyder, at mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding, hvilket er godt for miljøet.  Affaldet skal være sorteret inden du kører ind på genbrugsstationen. Hvis du er i tvivl om sorteringen, så kan du spørge personalet på genbrugsstationen. 

Billedet er taget af Hans-Henrik Andersen fra BERNARD ARKITEKTUR.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo