Dine forsyningspriser i 2019

  • Del:

Her kan du se, hvad det koster dig at blive forsynet med vand og varme samt få håndteret spildevand og affald i 2019.

GLOSTRUP FORSYNING - ET NON-PROFIT-SELSKAB
Glostrup Forsyning skal som alle andre forsyningsselskaber ”hvile-i-sig-selv” og ikke skabe overskud. Det betyder, at over- og underskud enten skal betales tilbage til kunderne eller opkræves fra kunderne. Glostrup Forsyning sigter mod stabile takster fra år til år, men vi oplever samtidig at udefrakommende faktorer, kan påvirke taksterne, derfor kan der fra år til år være variation i priserne.

PRISEN PÅ VAND OG SPILDEVAND FALDER I 2019
Vandtaksten består af to dele, levering af drikkevand og håndtering af spildevand. En husstands samlede vandtakst falder fra 49,50 kr. til 45,50 kr. pr. m3 eller ca. 8%, svarende til ca. 480 kr. om året for en almindelig husstand med et vandforbrug på 120 m3. I vandprisen er der også inkluderet investeringer i klimatilpasning.

PRISEN PÅ AFFALD STIGER TIL SAMME NIVEAU SOM I 2017 
Priserne på affald stiger i 2019 med 393,75 kr. inkl. moms for en almindelig husstand med en almindelig dagrenovationssæk på 125 liter. Af den samlede prisstigning bidrager ombygning af Glostrup Genbrugsstation med 170 kr. for en husstand. Affaldsprisen indeholder desuden afhentning af dagrenovation, emballageaffald som plast, papir, glas, metal samt storskrald og haveaffald. Prisen var i 2018 lavere, fordi der fra tidligere år var et ”overskud”, som skulle betales tilbage til kunderne.

ADMINISTRATIONSGEBYR FOR AFFALD FOR VIRKSOMHEDER BORTFALDER
Tidligere år har virksomheder - i henhold til affaldsbekendtgørelsen - betalt et generelt administrationsgebyr til dækning af Glostrup Kommune og Glostrup Forsynings omkostninger for administration af erhvervsaffald. Folketinget har i december 2018 besluttet at gebyret skal bortfalde med virkning fra 1. januar 2019. Gebyret var i 2019 fastsat til 516 kr. inkl. moms.

PRISEN PÅ VARME FALDER PÅ DEN VARIABLE TAKST, MEN STIGER PÅ DEN FASTE AFGIFT.
Den variable forbrugstakst er faldet i 2019. Prisen pr. GJ er i 2019 fastsat til 100 kr./GJ, som følge af en lavere indkøbspris hos vores fjernvarmeleverandør – et prisfald på 20%. Derimod stiger den faste forbrugsafgift til 500 kr. fra 378,75 kr. pr. anvendt KW. For en almindelig husstand vil ændringerne samlet set ikke give væsentlige ændringer ift. 2018.

Du finder alle priser for 2019 her

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo