Ingen chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) i Glostrups drikkevand

  • Del:

Glostrup Forsyning fik den 1. maj foretaget en vandprøve for chlorothalonil-amidsulfonsyre (forkortet CTASS) på vores vandværker. ”Vi har nu fået resultatet, og prøverne viser, at vi ikke har CTASS i vores drikkevand, hvilket vi selvsagt er meget glade for”, udtaler Glostrup Forsynings adm. Direktør Bo Nørbjerg. Glostrup Kommune har ikke landbrugsjord, hvorfor sandsynligheden for at finde produktet i drikkevandet er meget lille.

HVAD ER CTASS?
Det er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel. Det var godkendt i Danmark i årene 1982-2000. Her blev produktet anvendt som svampemiddel ved dyrkning af hvede, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/nyheder/2019/pesticidfund-borgere-fraraades-at-drikke-vand-fra-ledoeje-vandvaerk/

GARANTI FOR VANDETS KVALITET
Glostrup Forsyning er ISO22000 certificeret. ISO22000 er en international standard og med denne certificering er forbrugerne garanteret optimal sikkerhed for rent drikkevand. Der tages løbende prøver for at sikre vandkvaliteten i det vand, der pumpes ud til forbrugerne. Det er altid muligt at finde de vandanalyser, som Glostrup Forsyning har fået foretaget her: www.glostrupforsyning.dk/vand/vandanalyser.

LOKALT INDVUNDET DRIKKEVAND
Vi gøre meget ud af, at vandet bliver hentet lokalt på en miljømæssig forsvarlig måde. Drikkevandet i Glostrup bliver udpumpet fra et af Glostrup Forsyning to vandværker.

Driftsinfo