Nye priser i 2020

  • Del:

Nye teknologier, ændrede finansieringsmetoder og formindskede affaldsværdier er alt sammen årsager til, at priserne på vand, varme, affald og spildevand ændrer sig i 2020. Se de nye priser og læs, hvorfor de ændrer sig.

Nye priser i Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning forsyner Glostrup med vand, spildevand, varme og affaldshåndtering. Efter årsskiftet vil kunderne opleve, at priserne på de forskellige forsyningsområder stiger. Men der er naturligvis en årsag til ændringerne.

Vi forsyner Glostrup med lokalt vand

Det er altid rart at være selvforsynende, og det ønsker Glostrup Forsyning også at være, når det handler om vores drikkevand. Derfor har vi siden 2014 arbejdet for at gøre os uafhængige af at købe vand fra andre vandselskaber. I dag indvinder vi næsten alt vores vand direkte fra Glostrups egne reserver, og det har krævet nogle investeringer, som vi nu betaler af på. Derfor stiger prisen på drikkevand.

Ændret finansiering og rensning af flere spildevandsbassiner

Prisen på spildevand og vandafledning stiger også. Det skyldes dels, at finansieringen af området ændrer sig, og at Glostrup Forsyning har øget indsatsen for at oprense regnvandsbassinerne i kommunen. Når regnvand fra eksempelvis veje ender i bassiner, har de en masse forurenende elementer med sig, som ikke må ende i vandløb og andre steder i naturen. Derfor renser vi disse opsamlingsbassiner, hvilket får prisen til at stige på spildevand.

Affaldet er blevet mindre værd

Når Glostrup Forsyning indsamler kundernes papir, plastik, pap og andre genanvendelige materialer, bliver det afsat til andre virksomheder, som behandler affaldet. Nogle affaldstyper – som metal og papir – får vi penge for at afsætte. Og andre slags affald – som nogle typer plastik – skal vi betale for at komme af med. I løbet af det sidste år er prisen for at komme af med særligt plastik steget, og derfor stiger affaldstaksten for Glostrup Forsynings kunder.

De faste udgifter til fjernvarmen stiger

Glostrup Forsyning leverer fjernvarme til en stor del af kunderne i Glostrup. Fjernvarmen kommer fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som udnytter overskudsvarme fra affaldsforbrænding, fra kraftvarmeværker og fra større industrivirksomheder. På grund af en ny takststruktur hos VEKS er de faste omkostninger til fjernvarmen steget, og disse ændringer følger Glostrup Forsyning. Derfor stiger de faste afgifter til fjernvarme i 2020.

Priser i 2020 og 2019

 

2020

2019

Spildevand/vandafledningsbidrag for private og offentlige institutioner. Pris per m3

32,50 kr.

27,25 kr.

Drikkevand, forbrugsafgift per m3

23,00 kr.

18,25 kr.

Drikkevand, leje af vandmåler (alm. husstand)

282,75 kr.

282,75 kr.

Varme, abonnementsbidrag (fast gebyr)

631,25 kr.

631,25 kr.

Varme, forbrugsafgift per gigajoule (GJ)

97,50 kr.

100,00 kr.

Varme, fast afgift per kW (husstand)

562,50 kr.

500,00 kr.

Affald, afhentning og gebyr, 125 liter (alm. plastsæk)

3.033,75 kr.

2.562,50 kr.

Affald, ekstra sæk per styk

33,00 kr.

28,25 kr.

 

Glostrup Forsyning A/S er ejet af Glostrup Kommune og er underlagt ’hvile-i-sig-selv-princippet’. Det betyder, at selskabet ikke skal skabe overskud – men i stedet blot ’hvile i sig selv’. Alle takster er underlagt kontrol af Glostrup Kommune og Energitilsynet. Taksterne for 2020 er godkendt i kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 12. december 2019.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo