Pressemeddelelse: Glostrup Forsyning deltager i nyt VÆRDI-projekt

  • Del:

Glostrup Forsyning går sammen med Novafos, DMI, DTU, AAU, DHI og mange andre partnere om et nyt projekt. Målet med projektet er at forbedre praksis for dimensionering af regn. Et vigtigt arbejde, som har stor betydning for måden kommuner og forsyningsselskaber skal planlægge klimatilpasningsprojekter.

Til november lyder startskuddet for projekt VÆRDI, som i løbet af de næste tre år skal levere nyttig viden og værktøjer om regn til gavn for alle landets forsyninger og branchen som helhed.

Projektets titel, VÆRDI, står for VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens tilpassede afløbssystemer. Bag projektet står virksomheder og vidensinstitutioner, bl.a. DMI, DTU, AAU og DHI, samt en række forsyninger, herunder Glostrup Forsyning.

Bo Nørbjerg, adm. direktør i Glostrup Forsyning glæder sig over, at selskabet kan bidrage i projektet:

”Det er altid værdifuldt at kunne deltage i tværgående projekter, som potentielt kan gøre en stor forskel for klimatilpasningen i kommuner og forsyningsselskaber. Når vi flytter vores ledninger eller planlægger at anlægge nye regnvandsbassiner, er det vigtigt, at vi kan beregne vejrscenarierne med størst mulig præcision. Det kræver nogle dygtige forskere og modeller, men det kræver også en forståelse for den virkelighed, modellerne skal bruges i. Derfor er vores bidrag vigtigt,” siger adm. direktør i Glostrup Forsyning, Bo Nørbjerg.

Projektledelsen af VÆRDI er placeret hos vand- og spildevandsselskabet Novafos, som også har været hovedansøger på en ansøgning til VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), som netop har bevilget knap 1,5 mio. kroner til projektet. Dermed er finansieringen af de i alt 3,2 mio. kroner, som projektet er budgetteret til, faldet på plads. Det glæder adm. direktør hos Novafos, Carsten Nystrup:

”Med finansieringen på plads kan vi nu komme i gang med at aktivere de mange gode kræfter som deltager i projektet. Udover de i alt 18 partnere, som direkte er involveret i projektet, følges projektet af en gruppe fra forsyningssiden, Miljøstyrelsen og ikke mindst rådgivere fra Spildevandskomiteens faglige udvalg. Så det er en både bred og solid vifte af fagligheder, som er inde over projektet,” siger Carsten Nystrup.

VÆRDI tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan bringes til at dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag. Eksempelvis udvides statistikken i Spildevandskomiteens regionale regnmodel til også at dække regnvarigheder over flere døgn, hvilket er vigtigt i forhold til sandsynligheden for meget lange bassintømmetider pga. skærpede krav til forsinkelse.

Et andet eksempel er behovet for en forbedret praksis vedrørende brug af klimafremskrevne regnserier. Både hos AAU og DTU arbejder man med at udvikle klimafremskrevne regnserier baseret på to meget forskellige metoder, som har hver deres styrke i forhold til forskellige typer dimensioneringsopgaver. I VÆRDI er det tanken at generere landsdækkende syntetiske regnserier med de to metoder og at udvikle et værktøj, der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regnserie til den konkrete opgave. Også DMIs projekt, Klimaatlas, forventes at bidrage med nye bud på klimafaktorer, der er mere differentierede mht. tidslig og spatial opløsning end tidligere.

Hensigten er at samle erfaringerne fra projektet i en række anbefalinger, som udgives i et opdateret skrift i regi af Spildevandskomiteen, som også deltager i projektet.

Formand for Spildevandskomiteen i Ingeniørforeningen, IDA, Ulrik Højbjerre, ser frem til samarbejdet om at styrke det statistiske og praktiske grundlag for dimensionering af fremtidens afløbssystemer:

”Jo mere vi kan forbedre datagrundlaget og metoderne til at beregne og håndtere fremtidige vejrscenarier, jo bedre kan vi være med til at sikre, at de enorme investeringer der skal gøres i klimatilpasningen af Danmark, anvendes bedst muligt i forsyninger og kommuner. Dermed er projektet et vigtigt element i Spildevandskomiteens løbende arbejde med at opdatere dimensioneringspraksis og nyttiggøre resultaterne for branchen som helhed,” siger Ulrik Højbjerre.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.

Projektpartnerne er: Glostrup Forsyning, Aarhus Vand, AAU, Birgit Paludan, DHI, DMI, DTU, HOFOR, HydroCONSULT, Just Business, KLAR Forsyning, Krüger, Miljøstyrelsen, Orbicon, Rambøll, Spildevandskomiteen,Vand og Affald – Svendborg Spildevand og Vandcenter Syd.

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder Ane Loft Mollerup, telefon: 44 20 81 91

Ulrik Højbjerre, Formand for Spildevandskomiteen, telefon: 27 15 37 99

Driftsinfo