Drift under coronavirus

Hold dig opdateret på Glostrup Forsynings drift under covid-19.

Byggetekniske fejl på Erdalsvej

Der er konstateret flere byggetekniske fejl fra renoveringen på Erdalsvej, som entreprenøren skal udbedre i januar 2021.

Lukket mellem jul og nytår

Gaver skal pakkes ind, de sidste indkøb skal gøres.. Ja der er travlt i denne juletid, og nu er det ved at være tid til, at vi i forsyningen slår benene op på sofaen og nyder julen.

Mere fjernvarme i Glostrup

På baggrund af Folketingets vedtagelse af klimaplanen, der arbejder mod ingen brug af gas og olie til opvarmning af boliger i 2030, undersøger Glostrup Forsyning, hvordan fjernvarmen potentielt kan udbredes til flere områder.

Nye priser i 2021

Mere lokalt drikkevand, letbanen, klimaprojekter og formindskede affaldsværdier er alt sammen årsager til, at priserne på vand, varme, affald og spildevand ændrer sig i 2021. Se de nye priser og læs, hvorfor de ændrer sig.

Lukket for varmen i Hvissinge

Tirsdag den 15. december mellem 8 - 15 er vi desværre nødt til at lukke for varmen i Hvissinge.

Vi søger frivillige organisationer

Glostrup Forsyning leder nu flere frivillige organisationer til at aftage nogle af de afleverede effekter på genbrugsstationen. Er du en del af en frivillig organisation, eller kender til en, der kan være interesseret?

Strømpeforing af kloak

Glostrup Forsyning renoverer ledninger to steder i Glostrup i uge 50. Det forberedende arbejde er påbegyndt her i uge 49, men selve renoveringen vil foregå i uge 50. Arbejdet bestræbes på at være afsluttet i uge 51.

Bestil ekstra sæk til juleaffaldet

Julen genererer ekstra meget affald - fra mad til gavepapir. Du kan bestille et eller flere mærkater, så du kan få hentet ekstra meget dagrenovation.

Vandbrud på Sportsvej

Opdatering: Der er igen vand på Sportsvej 33-51

Rekord i pap

2020 har ikke kun været corona, for i Glostrup Forsyning har pap også fyldt meget.

Pas på farlige stoffer, når tage og fliser renses

Vidste du, at der ledes farlige stoffer direkte ud i miljøet og dit drikkevand, når du fx får renset tag eller fliser for alger?

Nye piktogrammer på Genbrugsstationen

Der er kommet nye skilte på genbrugsstationen med nye piktogrammer.

Mød vores rottehund Bertha

Vidste du, at Glostrup Forsyning står for rottebekæmpelsen i Glostrup Kommune?

Driftsinfo