Årsberetning 2019 klar

  • Del:

Glostrup Forsynings årsberetning for 2019 er nu udgivet. Heri kan du læse om mange af de spændende aktiviteter, vi har været en del af sidste år - bl.a. implementeringen af FN's Verdensmål.

Billede af årsberetningen

For os i Glostrup Forsyning var 2019 et begivenhedsrigt år. Her havde vi store driftsmæssige successer og indledte nye strategiske indsatser.

Du har rig mulighed for at læse årsberetningen her, men inden da vil vi fortælle om nogle af højdepunkterne:

Dokumenteret tilfredse kunder
I 2019 gennemførte vi en kundetilfredshedsmåling, og resultaterne var meget positive. De viste blandt andet, at hele 78% af vores kunder er meget positive over for Glostrup Forsyning og oplever, at det er let at være kunde hos os. Det er vi stolte af, og vi kan tilskrive hele æren vores dygtige medarbejdere. 

FN's Verdensmål
Det blev året, hvor Glostrup Forsyning forpligtede sig på at bidrage til opfyldelsen af FN's Verdensmål. Vi har valgt at arbejde med de verdensmål, som er relevante for forsyningsarbejdet. Derfor implementerer vi Verdensmål 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 og 17 i vores arbejde. 

Klimaet på dagsordenen
Klimatilpasning kan virke meget abstrakt, men med indvielsen af den store kunstgræsbane på stadion blev klimatilpasning pludselig konkret for alle borgere i Glostrup. Her er der både plads til boldentusiaster men også store regnmængder, fordi banen er nedsunken i jorden. Kunstgræsbanen er en del af et stort anlæg, hvor der kommer til at være flere regnvandsbassiner. 

Lokalt vand forsyner Glostrup
Vi har i flere år øget andelen af lokalt indvundet drikkevand til Glostrups borgere. Vi er derfor meget glade for, at hele 91% af drikkevandet i 2019 var indvundet lokalt fra boringer i Glostrup.

Driftsinfo