Byggetekniske fejl på Erdalsvej

  • Del:

Der er konstateret flere byggetekniske fejl fra renoveringen på Erdalsvej, som entreprenøren skal udbedre i januar 2021.

Vejen er Glostrups første klimavej, hvor der under renoveringen er blevet etableret flere løsninger, der bidrager til at håndtere store regnmængder.

I forbindelse med aflevering af projektet blev der konstateret en del byggetekniske fejl, hvilket har medført at Glostrup Kommune samt Glostrup Forsyning har bedt entreprenøren om at udbedre fejlene.

Udbedringen vil foregå i januar 2021 og dette vil igen medføre gener for trafik samt adgangsveje. Det forventes, at mangeludbedringen er tilendebragt med udgangen af januar.

Glostrup Forsyning håber at blive mødt med den samme forståelse, som I på Erdalsvej har udvist i hele anlægsfasen.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo