Den nye klimavej - Erdalsvej

  • Del:

Næste skridt i vores vigtige arbejde med klimatilpasning bliver Erdalsvej. Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning har truffet beslutning om at gennemføre det fælles klimaprojektforsøg i sommeren 2020. Det er en fantastisk mulighed for at tænke nyt i, hvordan kommunen bedre kan tilpasse sig klimaforandringerne.

Glostrups første klimavej

Det bliver en vaskeægte klimavej - en smart vej. For at flytte vandet fra kloakken, så skal vandet ikke bare ledes ned ad vejen. Nej det skal sive ned dér, hvor vandet kommer. Derfor lægges bl.a. fliser på fortovet, hvor vandet kan sive ned igennem. Hvor kommer vandet så hen? Det siver ned i gruset under, og helt ned i nogle vandkassetter. Det er kasser, der holder på vandet, indtil der er plads i kloakken igen. Projektet er på forsøgsbasis, og resultaterne vil vise, om løsningen skal implementeres andre steder i kommunen.

Klimatilpasning tidligere end ventet

Faktisk var det meningen, at klimatilpasningen af Erdalsvej først skulle ske om mange år, men området har de sidste par år haft store problemer med oversvømmede kældre og meget vand på vejen. I 2018 installerede Glostrup Forsyning derfor, som et forsøg, regnvandsventiler på ca. 30 huse. Det har lettet trykket på kloakken, men vi er nødt til at gøre mere for at følge med vandmasserne de næste mange år. Derfor gennemføres klimatilpasningen af vejen i sommeren 2020.

Snittegning af klimatilpasningsløsning

Spritnye Erdalsvej

Klimaprojektet er en unik mulighed for at renovere den øverste del af Erdalsvej, hvor klimatilpasningen udføres. Vejbanen og fortovet er i dårlig stand, og derfor bliver de renoveret i forbindelse med projektet. Det vil ske i tæt samarbejde mellem Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning. Når vi allerede er i gang med at grave, så udskifter vi også vandledningen for at undgå at genere borgerne to gange.

Klimatilpasning i Glostrup Kommune

Glostrup Forsyning arbejder løbende med forskellige tiltag i henhold til forsyningens klimatilpasningsstrategi. I december 2019 blev Glostrup Forsyning for eksempel færdig med arbejdet på det store klimaprojekt Kunstgræsbanen. Det er ét blandt flere projekter, som også tæller en række regnvandsbassiner.

Hvis du har spørgsmål til klimatilpasningsdelen, kan du kontakte Kristian Schou, afdelingsleder for affald og spildevand, på ks@glostrupforsyning.dk.

Hvis du har spørgsmål til vejistandsættelsen så kontakt vejingeniør Carsten Simonsen på carsten.simonsen@glostrup.dk.

Driftsinfo