Forsøg: Bestil selv tømning

  • Del:

På Ydergrænsen og Ejbyholm starter Glostrup Forsyning, i samarbejde med Vestforbrænding, et nyt forsøg i september 2020. Vi tester to teknologier, der baserer sig på den enkeltes husstands behov for tømning. Det betyder, at den enkelte husstand selv bestemmer, hvornår skraldebilen skal komme og hente affaldet.

Parcelhusene skal hver teste en af to teknologier for tømning-efter-behov. Ejbyholm skal teste en mobiltilpasset selvbetjeningsportal, mens Ydergrænsen skal bruge en slider, der monteres på affaldsbeholderne, til at bestille tømning af affaldet. Forsøget gælder for dagrenovation, plast/papir og glas/metal og pap, og det starter den 7. september 2020 og vil løbe frem til marts 2021.

Hvorfor tester vi tømning-efter-behov?

Indtil nu har den mest effektive indsamlingsmetode af affald været fastlagte tømmedage. Nye teknologier gør det nu muligt at tilbyde mere personlige indsamlingsordninger, så den enkelte borger selv bestemmer, hvornår beholderen skal tømmes. På den måde undgår skraldemanden at tømme halvfyldte beholdere, og transporten holdes nede på et minimum af hensyn til både miljø og økonomi.

Forsøget skal gerne give svar på om tømning-efter-behov giver større fleksibilitet i indsamling af affald, færre antal tømninger, mindre CO2-udledning ved skraldebilskørsel, mere affald til genanvendelse og større tilfredshed for borgeren.

Læs mere om forsøget her.

Driftsinfo