Mere fjernvarme i Glostrup

  • Del:

På baggrund af Folketingets vedtagelse af klimaplanen, der arbejder mod ingen brug af gas og olie til opvarmning af boliger i 2030, undersøger Glostrup Forsyning, hvordan fjernvarmen potentielt kan udbredes til flere områder.

Glostrup Forsyning undersøger i øjeblikket muligheden for at udbrede den bæredygtige fjernvarme, således at mange ejendomme i Glostrup forhåbentligt vil kunne få fjernvarme. I løbet af foråret 2021 forventer vi at vide, hvilke områder i Glostrup som med fordel kan forsynes med fjernvarme.

Sidst Glostrup Forsyning så på muligheden for at udvide fjernvarmens forsyningsområde var tilbage i 2015. Dengang blev store områder i Glostrup konverteret fra gas til fjernvarme, men desværre gav den daværende lovgivning ikke mulighed for at konvertere alle gasområder til fjernvarme.

Siden er der i samfundet og politisk kommet et ønske om mere miljøvenlig opvarmning, og regeringen indgik i oktober en aftale om udmøntningen af 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme og varmepumper

Overordnet set er gas på længere sigt ikke er en mulighed til opvarmning. Med aftalen er der udsigt til så store ændringer i afgifter og tilskud, at vi tror, at en udbredelse af fjernvarmen i Glostrup vil være en god ide.

”Det er en god nyhed, der varmer, og jeg er glad for, at Glostrup Forsyning kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig energisektor med fjernvarmen. Det bliver spændende at se, hvor mange der kan komme med på denne grønne bølge og væk fra den sorte opvarmning” siger Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning.

Når det er klarlagt i hvilke områder af Glostrup, det vil være fornuftigt at forsyne med fjernvarme, skal Glostrup Kommune godkende projektforslaget, så områderne kan skifte status fra gas- til fjernvarmeområder. Sker denne konvertering, skal arbejdet planlægges og udbydes, så realistisk set kommer der først nye kunder på i 2022/2023. Alt efter hvor store områderne bliver, kan udbygningen forventes at foregå over nogle år. Til gengæld vil det for dig som kunde være tydeligt, om du for eksempel skal vente med at skifte det udtjente fyr, indtil du kan kobles på fjernvarme.,

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo