Ny regnvandsledning fra Ringvejen til Glostrup Stadion

  • Del:

Glostrup Forsyninger starter tirsdag den 2. juni arbejdet på at etablere en ny regnvandsledning, der skal lede regn fra Ringvejen frem til det store kunstgræsbaneanlæg. I første etape etableres ledningen på Kindebjergvej, og derfor kommer vi i de kommende måneder til at fylde der. Det vil give udfordringer med trafikken på hospitalets grund, og derfor bliver der åbnet for udkørsel til Sportsvej.

Kort over ny regnvandsledning

Etableringen af Letbanen på Ringvejen kommer til at betyde, at der kommer øgede vandmængder i ledningssystemet. For at håndtere dette og samtidig begrænse de vandmængder, som løber ned gennem Ring 3 til Hovedvejskrydset, skal vandet ledes ad de nye rør til bassinet ved Stadion og dermed væk fra Ring 3. Ledningen kommer til at løbe langs Kindebjergvej, ned af Sportsvej og ind gennem Glostrup Boligselskab til stadion. 

Glostrup Forsyning kommer i denne første etape af etableringen til at arbejde ca. midt på strækningen af Kindebjergvej, og det vil give udfordringer med trafikken på hospitalets grund. Derfor bliver der åbnet for udkørsel til Sportsvej. 

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18, men det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår som Glostrup Kommune har givet tilladelse til i forbindelse med Letbanens arbejde.

Etableringen af den nye regnvandledning vil løbe over flere etaper fra juni 2020 til medio 2021. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har nogle spørgsmål til vores arbejde omkring Letbanen, er du altid velkommen til at skrive en mail på forsyning@glostrupforsyning.dk eller ringe på 43 20 80 20. 

Læs mere om Glostrup Forsynings arbejde for Letbanen her. 

Driftsinfo