Nye priser i 2021

  • Del:

Mere lokalt drikkevand, letbanen, klimaprojekter og formindskede affaldsværdier er alt sammen årsager til, at priserne på vand, varme, affald og spildevand ændrer sig i 2021. Se de nye priser og læs, hvorfor de ændrer sig.

Nye priser i Glostrup Forsyning

Glostrup Forsyning forsyner Glostrup med vand, spildevand, varme og affaldshåndtering. Efter årsskiftet vil kunderne opleve, at priserne på de forskellige forsyningsområder ændrer sig. Men der er naturligvis en årsag til ændringerne.

Drikkevand fra Glostrups undergrund

Glostrup Forsyning er stolt af at kunne tilbyde lokalt drikkevand til kunderne. Derfor har vi siden 2014 arbejdet for at øge egenproduktionen og derved købe mindre vand fra andre vandselskaber. Faktisk endte andelen af det lokale drikkevand på 91% i 2019. Vi arbejder fortsat på at kunne tilbyde endnu mere drikkevand fra Glostrup. Budgetmæssigt overskud fra tidligere år og høj egenproduktion betyder, at prisen på drikkevand falder i 2021.

Letbanen og klimaprojekter sætter aftryk

Prisen på spildevand stiger i 2021. Prisstigningen skyldes blandt andet arbejdet med flytningen af ledninger i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane og klimaprojekter, der skal bidrage til at ruste Glostrup Kommune til at håndtere fremtidens regnmængder.

Udgifterne i forbindelse med etableringen af Letbanen vil påvirke taksten i de kommende år, men der kommer kun nye omkostninger på den kortere bane. Klimaprojekterne forventer vi vil påvirke taksten i mange år frem.

Affaldet er blevet endnu mindre værd

Affaldstaksterne stiger igen i 2021, fordi affaldet er blevet endnu mindre værd. Det giver god mening at sortere alt dit affald for vores klodes skyld, men de øgede affaldsmængder betyder, at affald bliver mindre værd. Der er simpelthen meget mere sorteret affald på 'markedet', og det er vi som forsyningsselskab glade for. Det hænger sådan sammen, at vi afsætter dit affald til virksomheder, der behandler affaldet. Nogle affaldstyper får vi penge for at afsætte, mens vi betaler for at komme af med andre typer affald.

Taksten stiger også på grund af en underdækning fra tidligere, indførslen af papordningen og vores arbejde i forbindelse med den klimaplan, Folketinget vedtog i sommers. 

Faste udgifter til fjernvarmen stiger, mens forbrugsafgifter falder

Glostrup Forsyning leverer fjernvarme til en stor del af kunderne i Glostrup. Fjernvarmen kommer fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som udnytter overskudsvarme fra affaldsforbrænding, fra kraftvarmeværker og fra større industrivirksomheder. På grund af takststrukturen hos VEKS er de faste omkostninger til fjernvarmen steget, og disse ændringer påvirker Glostrup Forsynings varmekunder. Derfor stiger de faste udgifter til fjernvarmen, men til gengæld falder forbrugsafgifterne med ca. 15% i 2021. 

Priser i 2021 og 2020

 

2021

2020

Spildevand/vandafledningsbidrag for private og offentlige institutioner. Pris per m3

34,25 kr.

32,50 kr.

Drikkevand, forbrugsafgift per m3

21,25 kr.

23,00 kr.

Drikkevand, leje af vandmåler (alm. husstand)

282,75 kr.

282,75 kr.

Varme, abonnementsbidrag (fast gebyr)

637,50 kr.

631,25 kr.

Varme, forbrugsafgift per gigajoule (GJ)

82,50 kr.

97,50 kr.

Varme, fast afgift per kW (husstand)

625,00 kr.

562,50 kr.

Affald, afhentning og gebyr, 125 liter (alm. plastsæk)

3.352,50 kr.

3.033,75 kr.

Affald, ekstra sæk per styk

35,75 kr.

33,00 kr.

 

Glostrup Forsyning A/S er ejet af Glostrup Kommune og er underlagt ’hvile-i-sig-selv-princippet’. Det betyder, at selskabet ikke skal skabe overskud – men i stedet blot ’hvile i sig selv’. Alle takster er underlagt kontrol af Glostrup Kommune og Energitilsynet. Taksterne for 2021 er godkendt i kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 9. december 2020.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo