Planer for Erdalsvej lagt

  • Del:

Planerne er lagt, og tidsplanen er ved at være på plads. Nu nærmer vi os starten på vores arbejde med klimatilpasning på Erdalsvej mellem Langagervej og Digevangsvej. Det forventes, at vi kommer til at fylde på vejen fra starten af juli til midt november.

Overblik over vejarbejdet

Erdalsvej skal være en klimavej. Det skal ske ved at lade vand sive ned gennem fortovsbelægninger og via vandkassetter ned i jorden.

Inden det arbejde starter, så lægger vi en ny rentvandsledning, da den gamle trænger til en udskiftning - vi samgraver. Derefter fortsætter vi det andet arbejde. Du kan forvente at anlægningsperioden løber fra starten af juli til midten af november. I perioden vil kørsel på vejen være generet, men vi bestræber os på at opretholde færdslen i hele anlægsperioden. I de tilfælde hvor vi skal opgrave indkørslerne til de enkelte ejendomme, vil entreprenøren underrette grundejerne.

I forbindelse med klimaprojektet vil kantstenen blive rettet op, og alle fliser vil blive erstattet med nye. Efter ombygningen vil fortovet komme til at fremstå, som da det nuværende fortov blev anlagt. Kommunen vil snarest sende et brev ud til de enkelte grundejere med henblik på at fastlægge placering/størrelse af de enkelte overkørsler.

Spørgsmål til projektet

Har du spørgsmål til klimatilpasningsdelen, kan du kontakte Kristian Schou fra Glostrup Forsyning på ks@glostrupforsyning.dk, og hvis du har spørgsmål til vejistandsættelsen så kontakt vejingeniør Carsten Simonsen på carsten.simonsen@glostrup.dk.

Driftsinfo