Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Sorter dit pap derhjemme

 • Del:

Æggebakken, müslipakken og toiletrullerne kan snart få nyt liv som bølgepap, når Glostrup Forsyning begynder at indsamle papaffald fra parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveejere i kommunen. Det er frivilligt, om man vil have en papbeholder, men det koster ikke ekstra at være med i ordningen. Du skal bare huske at tilmelde dig inden den 15. april.

Papbeholdere

Tilmeld dig inden 15. april

Hvis du gerne vil sortere dit pap bedre, kan du få en ny beholder til pap. Du skal bare tilmelde dig indsamlingsordningen. Vi begynder at indsamle pap fra parcelhuse og rækkehuse fra efteråret 2020. Derfor skal du tilmelde dig inden den 15. april, så vi har tid til at bestille alle beholderne til pap og køre dem ud til dig og dine naboer.

Tilmeld dig her.

Vi genanvender pap – og passer på naturen

Det er en god idé at sortere sit pap. Pappet får nemlig nyt liv som eksempelvis bølgepap, når det bliver genanvendt. Når man genanvender pap, behøver man ikke fælde træer til at producere nyt pap, og man behøver ikke bruge meget energi på at transportere træet rundt i Europa. Genanvendt pap bliver også produceret med langt mindre vand end nyt pap. Der bliver faktisk brugt fem gange så meget vand til at lave et ton ny pap, end til et ton genbrugspap. Du sparer dermed naturen for nogle dyrebare ressourcer, når du sorterer dit pap derhjemme.

Læs mere om det på Vestforbrændings hjemmeside.

Det koster ikke ekstra at være med i ordningen

Du skal ikke betale noget, når du tilmelder dig den nye papindsamlingsordning, og det koster ikke ekstra at være med i ordningen.

Men det koster naturligvis noget for Glostrup Forsyning at investere i papbeholdere til alle parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveejere, ligesom det koster noget at indsamle pappet. Derfor vil omkostningen blive en del af affaldsgebyret.

Papbeholderen er til småt pap

Den nye papbeholder er kun til de mindre stykker pap – for eksempel æggebakker, toiletruller og andre mindre papæsker, der nemt kan lægges i beholderen. De store stykker pap kan du:

 • enten rive i mindre stykker og komme i papbeholderen
 • fortsat sortere som storskrald (husk at bundte det)
 • eller du kan køre det på Glostrup Genbrugsstation

Den nye beholder til pap kan rumme 240 liter – ligesom den beholder, du i dag sorterer glas og metal i. Den bliver hentet hver 4. uge og skal stilles frem til skel.

Kolonihaveejere kan også være med

Hvis du også ønsker at sortere dine små stykker pap i din kolonihave i Glostrup Kommune, kan du også tilmelde dig den nye indsamlingsordning. Husk at krydse feltet med ’Kolonihave’ af, når du bliver spurgt om boligtype.

Kolonihaveejere får først papbeholderen i foråret 2021. Det gør de, fordi sæsonen for indsamling af affald i Sommerbyerne stopper i løbet af efteråret, og det er derfor ikke nødvendigt, at papbeholderen bliver uddelt der.

Tilmeld dig den nye indsamlingsordning for pap her.

Det skal du vide om den nye indsamling af pap

 • Du skal tilmelde dig inden den 15. april for at være sikret en beholder efter sommerferien
 • Vi begynder indsamlingen af pap hos parcelhusejere i efteråret 2020
 • Det koster ikke ekstra at være med i ordningen
 • Du får en 240 liters beholder kun til småt pap (samme størrelse som din spand til metal/glas)
 • Papbeholderen skal køres ud til skel
 • Vi tømmer din papbeholder hver 4. uge 
 • Du kan få en sms, inden vi kommer og henter dit pap
 • Ordningen er beregnet på de kunder som har indsamling af emballage affald i 240 l beholdere og som i dag får indsamlet pap via storskraldsordningen. Øvrige kunder har som hovedregel i forvejen en pap indsamlingsordning og tilbydes derfor ikke en 240. beholder.

Vi indsamler allerede pap

Boligforeninger i Glostrup Kommune kan allerede sortere deres pap derhjemme. Parcel- og rækkehusejere har også kunnet aflevere pap i storskraldsordningen eller på Glostrup Genbrugsstation. Men med de nye beholdere til alle husstande ønsker vi at gøre det endnu nemmere at komme af med de små stykker pap.

I 2019 indsamlede Glostrup Forsyning 357 tons pap fra boligselskaber, nedgravede affaldsbeholdere og Glostrup Genbrugsstation. Vi håber naturligvis, at den mængde stiger i 2021, når parcelhus- og rækkehusejerne kommer med i ordningen.

Tilmeld dig her

Driftsinfo