Strømpeforing af kloak

  • Del:

Glostrup Forsyning renoverer ledninger to steder i Glostrup i uge 50. Det forberedende arbejde er påbegyndt her i uge 49, men selve renoveringen vil foregå i uge 50. Arbejdet bestræbes på at være afsluttet i uge 51.

Skovsletten/Birkeskoven 
Fra skovsletten og ned ad Birkeskoven skal Glostrup Forsyning udbedre skader på spildevandsledningen via relining med Damp (foring af røret via damp). 

Umiddelbart er der ingen berørte adresser. Hvis det alligevel er tilfældet, bliver adresserne kontaktet direkte. Renoveringen vil foregå udelukkende på Glostrup Forsynings ledning og der forventes kun gener bestående i lidt støj, en del større køretøjer i området, og brønde hvorfra der vil være udledning af damp.   

Kildevældets Alle
Arbejdet forekommer fra svinget på Kildevældets Alle, ned over krydset med Sydvestvej til Sydvestvej 25. Foring af den fælleskloakerede spildevandsledning sker via relining med vand. 

Der vil kun opleves afspærring på fortov ved svinget på Kildevælds Alle. Adresser som bliver direkte berørt  - ud over gener ved adgang, vil blive kontaktet direkte. Der kan forventes gener bestående i lidt støj, en del større køretøjer i området. Der vil være en lugt af styren i området i forbindelse med renoveringen. Det er ikke farligt og vil forsvinde efter et par dage. Såfremt der opstår lugtgener inde i husene, kontaktes Aarsleffs folk i området som vil være behjælpelig. Alternativt kontakt Glostrup Forsyning. 

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo