Spuling og tv-inspektion af kloakledninger

I området afgrænset af Fraligsvej, Broager, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej skal vi frem til oktober i år kontrollere afløbsledningernes tilstand.

Indvielse: Ledningsomlægninger for Letbanen

Vi inviterer til indvielse af ledningsomlægningerne, der har givet plads til Letbanen, som nu er afsluttet.

Virtuelt borgermøde om forsøget med behovsstyret affaldstømning

Onsdag den 2. juni kl. 17-18 holder vi et virtuelt borgermøde, hvor vi vil evaluere forsøget med behovsstyret affaldstømning, og du kan stille spørgsmål til os.

Årsberetning - hvad skete der i 2020?

I årsberetningen for 2020 har vi samlet alt det, der er sket på tværs af alle vores forsyningsområder.

Nye ensartede affaldspiktogrammer skal gøre sorteringen lettere

Bor du i etageejendom eller arbejder i en institution vil du i løbet af sommeren møde nye piktogrammer på affaldscontainere.

Velkommen på Glostrups klimavej

I sidste uge indviede vi klimavejen på det nordlige Erdalsvej mellem Digevangsvej og Langagervej, efter at vejen de sidste måneder er blevet klimatilpasset og renoveret i samarbejde mellem kommunen og forsyningen.

Lukket i pinsen

På grund af pinsen holder vi lukket mandag den 24. maj, og derfor kan du ikke kontakte kundeservice. Glostrup Genbrugsstation vil være åben.

Kun papir til papir

Dit papiraffald kan genanvendes, når det sorteres for sig selv.

Kundeservice lukket den 13. og 14. maj

På grund af Kristi Himmelfart holder kundeservice lukket torsdag den 13. og fredag den 14. maj.

Forsinkelse i afhentning af dagrenovation

En af renovatørens skraldebiler er mandag den 10. maj brudt sammen, og afhentningen af dagrenovation er derfor forsinket. De kunder, der ikke har fået afhentet affald, vil få hentet dagrenovation tirsdag den 11. maj.

Flere kan måske få fjernvarme

Glostrup Forsyning er nu klar med et projektforslag om udrulning af fjernvarme i Glostrup nord for jernbanen, og derfor skal forslaget nu myndighedsbehandles i kommunen. Efter myndighedsbehandling bliver det klart, om flere kan få fjernvarme i Glostrup.

Urbaser skal indsamle Glostrups affald de næste fem år

Renovatøren, der skal stå for håndteringen af affald i Glostrup Kommune, er nu fundet. Urbaser har vundet udbuddet og skal derfor være kommunens renovatør i perioden 2022 - 2027.

Rent vand kampagnen rykker ind på genbrugsstationen

Fra den 19. april og en måned frem kan du møde kampagnen 'Rent vand til møgungerne - Drop sprøjtegiften i haven' på Glostrup Genbrugsstation, hvor du kan aflevere en flaske sprøjtegift og få en gratis lugeklo retur.

Ørnebjergvej igen åben for kunder

Nu kan du igen møde vores kundeservice på vores kontor på Ørnebjergvej 7, efter at de har arbejdet hjemmefra det seneste stykke tid.

TV-indslag om genbrugssforsøg

TV 2 Lorry har været forbi Glostrup Genbrugsstation for at lave et tv-indslag, der fortæller om vores forsøg, der handler om at forlænge levetiden på afleverede hårde hvidevarer.

Driftsinfo