Nu kan næsten alle i Glostrup få fjernvarme

Den 15. september godkendte kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune vores projektforslag, der skal give 2.700 ekstra villaer muligheden for at få fjernvarme. Udvidelsen omfatter fire villaområder nord for jernbanen.

Ny organisationsstruktur

Glostrup Forsyning har pr. 1. september 2021 fået ny organisationsstruktur.

Renovering af kloakledninger ved Norasvej

I de kommende uger renoverer vi kloakledninger først på Banegårdsvej og efterfølgende Norasvej.

Vi skal sortere mere i 2022

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Vi sorterer allerede godt i Glostrup, men vi skal nu sortere mere.

Feriestemning i kundeservice

Forsyningen er i feriestemning, for sommeren igennem holder vi ligesom alle andre sommerferie, og derfor kan du opleve lidt længere ventetid, når du kontakter os. God sommer!

Spuling og tv-inspektion af kloakledninger

I området afgrænset af Fraligsvej, Broager, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej skal vi frem til oktober i år kontrollere afløbsledningernes tilstand.

Indvielse: Ledningsomlægninger for Letbanen

Vi inviterer til indvielse af ledningsomlægningerne, der har givet plads til Letbanen, som nu er afsluttet.

Virtuelt borgermøde om forsøget med behovsstyret affaldstømning

Onsdag den 2. juni kl. 17-18 holder vi et virtuelt borgermøde, hvor vi vil evaluere forsøget med behovsstyret affaldstømning, og du kan stille spørgsmål til os.

Årsberetning - hvad skete der i 2020?

I årsberetningen for 2020 har vi samlet alt det, der er sket på tværs af alle vores forsyningsområder.

Nye ensartede affaldspiktogrammer skal gøre sorteringen lettere

Bor du i etageejendom eller arbejder i en institution vil du i løbet af sommeren møde nye piktogrammer på affaldscontainere.

Velkommen på Glostrups klimavej

I sidste uge indviede vi klimavejen på det nordlige Erdalsvej mellem Digevangsvej og Langagervej, efter at vejen de sidste måneder er blevet klimatilpasset og renoveret i samarbejde mellem kommunen og forsyningen.

Lukket i pinsen

På grund af pinsen holder vi lukket mandag den 24. maj, og derfor kan du ikke kontakte kundeservice. Glostrup Genbrugsstation vil være åben.

Kun papir til papir

Dit papiraffald kan genanvendes, når det sorteres for sig selv.

Kundeservice lukket den 13. og 14. maj

På grund af Kristi Himmelfart holder kundeservice lukket torsdag den 13. og fredag den 14. maj.

Driftsinfo