Flere kan måske få fjernvarme

  • Del:

Glostrup Forsyning er nu klar med et projektforslag om udrulning af fjernvarme i Glostrup nord for jernbanen, og derfor skal forslaget nu myndighedsbehandles i kommunen. Efter myndighedsbehandling bliver det klart, om flere kan få fjernvarme i Glostrup.

Fjernvarmerør

Siden udgangen af 2020 har Glostrup Forsyning arbejdet på et projektforslag, der kortlægger, hvor det giver mening at udrulle fjernvarme til flere parcelhuse. Arbejdet startede efter, at et bredt flertal i Folketinget sidste år besluttede, at fossile varmekilder til opvarmning skal udfases ved at konvertere til fjernvarme eller individuelle varmepumper.

Bebyggelserne i projektforslagets foreslåede områder er så tætte, at de vurderer, at fjernvarme er mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuelle varmepumper.

”Det sidste punktum er nu sat i forsyningens arbejde med projektforslaget. Med dette skaber vi muligheden for, at alle i Glostrup i fremtiden kan tilslutte sig fjernvarmenettet, hvis de ønsker det,” siger Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning.

Projektforslag på bordet

Forslaget ligger klar til Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget, der skal behandle forslaget på et af de kommende udvalgsmøder.

”Vi glæder os til at kigge på oplægget og se på, om flere borgere kan få fjernvarme. Det koster penge og tager nogle år at etablere fjernvarme, så det handler jo om Glostrups fremtidige varmeforsyning. Derfor skal vi træffe en velovervejet beslutning om forslaget,” lyder det fra Søren Enemark, formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Fjernvarme tager tid

Der ligger meget planlægning bag, når flere skal have adgang til at varme parcelhuset med fjernvarme. Når udvalget har behandlet projektforslaget, vil det blive sendt i høring. Her kan borgere og andre interesserede komme med deres kommentarer, inden den endelige myndighedsbehandling sker i kommunalbestyrelsen.

Efter myndighedsgodkendelsen skal etableringen af fjernvarmerør først planlægges og bagefter udbydes. Herefter starter den lange etableringsfase, hvor der graves, og rørene lægges i jorden.

Ifølge Glostrup Forsyning er det realistisk, at de første nye kunder kan få bæredygtig fjernvarme fra 2022/2023. Hele udrulningen forventer de vil foregå over de næste 5-7 år.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo