Klimaprojekt vinder DANVAs klimapris

  • Del:

Haraldsminde regnvandssøen er et delprojekt fra Harrestrup Å samarbejdet, som Glostrup Forsyning er en del af, og det har vundet DANVAs Klimapris 2021. Anlægget omfatter en ny regnvandssø, der skal bidrage til at beskytte hovedstaden mod oversvømmelser, samtidig med at lokalområdet har fået et nyt rekreativt naturområde.

Haraldsminde regnvandssø med rekreative områder

Foto: Ballerup Kommune

I dag opstår der oversvømmelser ved åen i forbindelse med kraftige regnskyl. Denne risiko kan mindskes ved at forsinke vandets fremløb i Harrestrup Å, samtidig med at få vandet til at løbe hurtigere ud ved Kalveboderne. 

Haraldsminde er det første ud af 40 delprojekter, der skal bidrage til mindske risikoen for oversvømmelser fra åen. Det er til gavn for alle kommuner, hvor Harrestrup Å løber igennem - også i Glostrup Kommune.

Klimatilpasning med naturoplevelser

Haraldsminde regnvandssø i Ballerup er et godt klimatilpasningsanlæg, og samtidig med at det også er et naturskønt område. Når det kommer til klimatilpasningen, så kan anlægget tilbageholde meget vand - ca. 50.000 m3 regnvand. Det er det dobbelt af, hvad der kan tilbageholdes på klimatilpasningsanlægget på Glostrup Stadion.

Når der kommer mindre kraftige regnskyl, så hæves vandniveauet i søen, mens vandet fortsat løber ned igennem Harrestrup Å. Ved skybrud op til en 100-årshændelse lukkes en sluse i åen. Det stopper tilførslen af vand syd for anlægget, og dermed tages et oversvømmelsesareal i brug.

Anlægget er i konstant forandring, for det ændrer karakter alt efter mængden af regn. Besøgende kan gå over en bro, der går på tværs af søen, og ellers kan de gå i området langs vandkanten. Man kan altså komme helt tæt på og se livet i vandet udfolde sig.

Ved femårs hændelser vil broen og den laveste sti blive oversvømmet, hvorfor man i stedet kan gå på en højere beliggende sti. På den måde er anlægget fleksibelt og giver nye naturoplevelser, hver gang man besøger stedet.

Fælles om fremtidens vandproblemer

Haraldsminde regnvandssø er ét af 40 delprojekter i samarbejdet Harrestrup Å. Samarbejdet handler om at klimasikre åen og dens omkringliggende områder, så der ikke opstår oversvømmelser. Å-systemet strækker sig fra Albertslund og Ballerup i nord til København og Hvidovre i syd og gennem flere kommuner i hovedstaden.

Det er den vigtigste vandvej, hvorfra regnvand kan løbe ud i havet. Den har i dag store problemer med at håndtere kraftige regnskyl, og der forventes flere kraftigere regnskyl i fremtiden. Når der er problemer med oversvømmelser langs Harrestrup Å i én kommune, så er det også de andre kommuners problem, for vandet presser sig hele tiden på fra nord mod syd.

De ti kommuner og de fire forsyninger Glostrup Forsyning, Novafos, Frederiksberg Forsyning og Hofor, hvor Harrestrup Å løber igennem, er derfor gået sammen om samarbejdet. Det omfatter 40 delprojekter, der skal mindske risikoen for, at der i fremtiden ved store regnskyld kommer oversvømmelser fra åen.

Samarbejdspartnerne er enige om den fælles problematik, og derfor løser de den i fællesskab. Det er til glæde for alle dem, der bor og befinder sig i lokalområderne omkring Harrestrup Å og hele hovedstadsområdet.

I løbet af de kommende år vil flere af delprojekterne stå færdige i de forskellige lokalområder, og omkring 2040 er hele sikringen af åen afsluttet.

Besøgende cykler over broen på vandspejlet

Foto: WSP

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo