Nye priser i 2022

  • Del:

Overdækning fra tidligere år i vandselskaberne, mere og dyrere affaldsindsamling samt ændringer i prisstrukturen for fjernvarmen gør, at priserne ændrer sig i 2022. Se de nye priser og læs om, hvorfor de ændrer sig.

Glostrup Forsynings administrationsbygning

Glostrup Forsyning forsyner Glostrup med vand, spildevand, varme og står for affaldshåndteringen. Efter årsskiftet vil kunderne opleve, at priserne på de forskellige forsyningsområder ændrer sig. Men der er naturligvis en årsag til ændringerne.

Lokalt drikkevand

Hver dag pumpes der lokalt vand op fra Glostrups undergrund til glæde for alle, der bor eller arbejder i Glostrup Kommune. De seneste par år har Glostrup Forsyning indvundet mere og mere lokalt drikkevand og købt mindre vand fra HOFOR. I 2021 kom det meste af drikkevandet igen fra Glostrups undergrund.

I 2022 falder prisen på drikkevandet med 2 kr. til samlet 19,25kr pr. m3 på grund af et generelt effektiviseringskrav i vandbranchen men også fordi, at Glostrup Forsyning har haft en overdækning fra tidligere år. Forsyningsselskabet er et 'hvile-i-sig selv' selskab, og derfor føres pengene fra overdækningen tilbage til kunderne, som vil opleve lavere priser.

Dyk i spildevandsprisen

I de sidste par år har udgifterne til klimatilpasninger i Glostrup fyldt meget på spildevandstaksten, og derfor er taksten steget i de år. 

I 2022 falder prisen til gengæld på spildevand med 1 kr. til samlet 33,25kr pr. m3, da der er en overdækning fra tidligere år og på grund af et generelt effektiviseringskrav i branchen.

10 typer affald skal indsamles

Der sker store ændringer på affaldsområdet næste år, og det skyldes, at kunderne i Glostrup skal sortere i 10 typer affald fra 1. maj. Det betyder selvfølgelig, at flere typer affald skal indsamles. Til næste år overgår Glostrup Forsyning også til den nye kontrakt med renovatøren Urbaser, hvilket også har betydning for taksten.

I 2022 stiger priserne på affald som følge af, at flere typer affald skal indsamles og på grund af udbuddet med renovatøren. Udbuddet er dyrere end tidligere blandt andet på grund af indførelsen af de nye ordninger, og fordi at skraldebilerne skal køre på el, som det kræves i Glostrup Kommunes affaldsplan. Stigningen holdes dog nede af en forventet overdækning på affaldsområdet i 2021.

Den samlede pris for en privat kunde stiger med 512,50 kr. til samlet 3.865kr om året. Denne pris tager udgangspunkt i en almindelig husstand, der i dag har en 125L sæk med ugetømning, hvilket fra maj konverteres til en 240L mad- og restaffaldsbeholder med 14 dages tømning.

Ny prisstruktur for fjernvarmen

I 2022 starter Glostrup Forsynings arbejde med at udbygge fjernvarmenettet for alvor, når de første nye kunder kobles på nettet. I den forbindelse er der lavet en ny prisstruktur for kunderne, hvor der introduceres en ny abonnementsordning.

Forsyningen køber fjernvarmen af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), og næste år stiger Glostrup Forsynings faste bidrag til VEKS, hvilket blandt andet trækker fjernvarmeprisen op. Forbrugsafgiften falder til gengæld med 0,75 kr. til samlet 81,75 kr. pr. GJ, da der tidligere har været en overdækning, der skal tilbagebetales.

 

Priser i 2022 og 2021

 

2022

2021

Spildevand/vandafledningsbidrag for private og offentlige institutioner. Pris per m3

33,25 kr.

34,25 kr.

Drikkevand, forbrugsafgift per m3

19,25 kr.

21,25 kr.

Drikkevand, leje af vandmåler (alm. husstand)

282,75 kr.

282,75 kr.

Varme, administrationsgebyr (fast gebyr)

1.000,00 kr.

637,50 kr.

Varme, forbrugsafgift per gigajoule (GJ)

81,75 kr.

82,50 kr.

Varme, fast afgift per kW (husstand)

691,25 kr.

625,00 kr.

Affald, afhentning og gebyr, 125L - overgår til 240L mad/rest 14 dages tømning 1. maj 2022

3.865,00 kr.

3.352,50 kr.

Affald, ekstra sæk per styk

44,75 kr.

35,75 kr.

 

Glostrup Forsyning A/S er ejet af Glostrup Kommune og er underlagt ’hvile-i-sig-selv-princippet’. Det betyder, at selskabet ikke skal skabe overskud – men i stedet blot ’hvile i sig selv’. Alle takster er underlagt kontrol af Glostrup Kommune og Energitilsynet. Taksterne for 2022 er godkendt i kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 15. december 2020.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo