Spuling og tv-inspektion af kloakledninger

 • Del:

I området afgrænset af Fraligsvej, Broager, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej skal vi frem til oktober i år kontrollere afløbsledningernes tilstand.

Fra uge 26 til og med uge 33 skal vores entreprenør LMJ A/S foretage først spuling og derefter tv-inspektion af spildevandsledningerne i et område i Hvissinge. Det er en af de metoder, vi bruger for at finde ud af, om/hvornår vi skal renovere eller eventuelt udskifte ledninger i området.

Generel information

Højtryksspulingen kan medføre nogle mindre gener til beboerne i området, såsom opstigende vand i kloaksystemet og lugtgener. Men de berørte adresser vil blive informeret yderligere og direkte, når arbejdet nærmer sig deres område. 

Hvis du er én af dem, der bliver berørt af arbejdet, kan du forebygge generne sådan her:

 • Inden der spules, kan du løfte dækslet halvt af rense- eller skelbrønden. Det kan hjælpe med at udligne trykforskellene og undgå problemer inde i huset
 • Afdæk gulvafløb med f.eks. aviser med en tung genstand ovenpå (f.eks. en spand med vand eller et par tunge bøger)
 • Luk toiletsæder eventuelt med et klæde mellem bræt og kumme og læg eventuelt en tung genstand ovenpå
 • Du behøver ikke være hjemme, når vi arbejder i området
 • Hvis vandet i forbindelse med spulingen suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i vandlåsen. 

Du skal først foretage dig noget, når/hvis du får besked om, at du vil blive påvirket af arbejdet inden for et par dage. I så fald skal du forebygge eventuelle gener med ovenstående. Arbejdet vil finde sted i tidsrummet 7-16.

Hvis du er på ferie i tidsrummet, hvor der skal arbejdes på din vej, kan du forebygge eventuelle gener med rådene inden din afrejse.

Tidsplan

Tidsplan for arbejde: Uge 26 Østerager 1-25 og 2-36, uge 27 Vingeager, uge 28 Broager, Uge 29 og 30 Hvissingevej 119-156, Hvissingegade, Ved Gadekæret, Klinteholm, Lærkeholm, uge 31 Bjergager, uge 32 Østerager 37-55 og 38-64. uge 33 Magleholm

FAQ

Er jeg berørt af spulingen/tv-inspektionen?

 • Du vil på et tidspunkt blive berørt af arbejdet, hvis du har fået en sms eller informationsmateriale i din postkasse omkring spulingen. Du får i første omgang general information om arbejdet, og når vi nærmer os arbejdet på din adresse, vil vi kontakte dig et par dage forinden via SMS og en husstandsomdelt spuleseddel.
 • Hvis du stadig er i tvivl, så kontakt kundeservice der kan undersøge, om du bliver berørt af arbejdet.

Der lugter indenfor efter spuling af kloakken. Hvad skal jeg gøre?

 • Det kan ske, at vandlåsene bliver 'suget' ud, hvorfor lugten fra rørene kan opleves inden for. Hæld derfor vand i alle afløb (0,5 - 1L) for at genetablere vandlukket. Afslut med god udluftning.

Hvorfor er der farvede mærker eller spyd på vejen efter arbejdet?

 • I forbindelse med spulingen og tv-inspektionen kan entreprenøren sætte farvede mærker eller spyd på vejen, og det bruger de til indmåling af spildevandsledningerne.

Der er i forbindelse med spulingen sket skader på mit badeværelse/køkken. Hvad skal jeg gøre?

 • Send oplysninger til os om skadens art og omfang. Vi vil efterfølgende kontakte dig.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Forsyning, hvis du har spørgsmål på:

forsyning@glostrupforsyning.dk eller på telefon 43 20 80 20.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo