Vi skal sortere mere i 2022

  • Del:

Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Vi sorterer allerede godt i Glostrup, men vi skal nu sortere mere.

Folketinget besluttede i juni 2020, at alle skal sortere i de ti affaldstyper: metal, papir, glas, plast, madaffald, restaffald, pap, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner.

I Glostrup sorterer vi allerede i flere af affaldstyperne – men vi mangler det sidste skridt på vejen.

Du kan læse mere om, hvordan ændringerne påvirker dig på hjemmesiden.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo