Glostrup sorterer nu mere

  • Del:

Glostrup er nu klar til at sortere i de 10 affaldstyper, som Folketinget besluttede i juni 2020. Sorteringen udvides fra metal, papir, glas, plast til også at indeholde madaffald, restaffald, pap, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner (som skal sorteres sammen med plast). Derudover sorterer Glostrup også haveaffald samt flere affaldstyper i storskraldsordningen.

Alle med individuelle affaldsbeholdere har allerede modtaget både deres papbeholder samt den nye todelte mad- og restbeholder - hvori i lå den røde miljøboks, grønne køkkenspand, poser og informationsmateriale.

Du ejer selv din gamle dagrenovationsbeholder. Derfor skal du selv skille dig af med den. Har du et trådstativ, tilbyder Glostrup Forsyning en indsamling i ugerne 20 og 21 (afhentningen er udskudt et par uger i forhold til informationen, som står i det trykte materiale). På Glostrup Forsynings hjemmeside, er der et overblik af hvilke områder, som får afhentet i de to uger. Har du en 140 L eller 240 L beholder, kan du vælge at anvende den til haveaffald i stedet – den skal have haveaffaldsmærkat på.

Etageboliger med fælles affaldsløsninger er næsten færdige med at få leveret de nye madbeholdere, grønne køkkenspande, poser og informationsmateriale.

”Skulle der være nogle enkelte steder, som mangler, er de affaldsansvarlige velkomne til at kontakte Glostrup Forsyning” fortæller Jens Rasmussen, temleder for affald hos Glostrup Forsyning.

Det sidste arbejde med at få bragt beholdere og materiale ud til erhverv og institutioner er i fuld gang og forventes færdigt i starten af maj.

”Kolonihaverne har også fået den information, som var relevant for dem i sæsonen 2022, da de først skal sortere mad- og restaffald fra 2023” fortæller Jens.

På Glostrup Forsynings hjemmeside glostrupforsyning.dk/viskalsorteremere kan du læse mere om, hvad den yderligere sortering præcis betyder for betyder for dig og din husstand. Der er udarbejdet en forklaring til henholdsvis: Parcel- og rækkehuse, Etageboliger med fælles affaldsområder, Molokker og nedgravede beholdere, Institutioner og Erhverv.

Størst ændring for husstande med individuelle affaldsbeholdere

Der sker flest ændringer for husstande med individuelle affaldsbeholdere. Derfor er der her samlet et kort overblik. På Glostrup Forsynings hjemmeside, kan der læses uddybende forklaringer af både de nye affaldstyper, som skal sorters, og hvad der skal gøres ift. tømning.

Her er listet det samlede affaldsoverblik for parcel- og rækkehuse:

  • 240 L todelt til glas og metal, som tømmes fra skel hver 10. uge.
  • 240 L todelt til papir og plast/mad- & drikkekartoner, som tømmes fra skel hver 3. uge.
  • 240 L todelt til mad- og restaffald, som tømmes fra skel hver 14. dag men med ugetømning i juni, juli og august (det er muligt med ugetømning hele året. Læs mere på Glostrup Forsynings hjemmeside)
  • 240 L pap, som skal stilles ud i skel i forbindelse med afhentning af storskrald hver 4. uge
  • 21 L rød miljøboks til farligt affald, som skal stilles ud til tømning når den er fuld, eller vejer 8 kg. Boksen kan stilles ud til skel ved alle tømninger bortset fra haveaffald.
  • 7 L grøn køkkenspand og poser til sortering af madaffald. Du får flere poser ved at binde en pose om håndtaget på mad- og restaffaldsbeholderen. Derudover kan du hente flere på Glostrup Genbrugsstation og hos Glostrup Forsyning.
  • Haveaffald, som skal stilles ud til skel hver 4. uge ni gange om året.
  • Storskrald (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtige plastpose), som skal stilles ud til skel hver 4. uge året rundt.

Som udgangs skal den 240 L todelt beholder til mad- og restaffald tømmes fra skel hver 14. dag. Der er ugetømning i juni, juli og august. Du kan også vælge at etablere en standplads ude ved skel. På Glostrup Forsyning hjemmeside kan du læse mere om krav til standpladser, og hvilke muligheder der er.

Det er også muligt at tilkøbe ugetømning hele året samt anmode om at tilkøbe afhentning af din mad- og restaffaldsbeholder inde på grunden. De øvrige beholdere skal placeres i skel eller selv køres ud i skel.

”Vi glæder os til at komme i gang med den yderligere sortering afslutter” Jens Rasmussen.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo