Kan Glostrup Forsyning fremrykke udvidelsen af fjernvarmen?

  • Del:

Med gasprisens himmelflugt er fjernvarmen blevet et ekstra varmt emne i de dele af Glostrup, der har fået stillet en udvidelse i udsigt. Men forsyningen kan ikke love, at den ambitiøse udvidelsesplan kan fremrykkes yderligere.

Kvinde siddende i vindueskarm

Stor opbakning til fjernvarmen allerede 

Siden Glostrup Forsyning omdelte tilbuddet om fjernvarme til 2.700 ejendomme i februar, er flere af de berørte områder allerede nået dertil, hvor 40 % har tilmeldt sig fjernvarme. Men de seneste ugers begivenheder får nu mange til at kontakte Glostrup Forsyning med spørgsmålet: Kan I fremrykke planerne? Til det svarer bestyrelsesformand for forsyningen, Søren Enemark: 

- Der var ikke noget, vi hellere ville. Både for at imødegå den utrygge situation på gasmarkedet og for at fremskynde den grønne omstilling. Men fjernvarme er desværre ikke en snuptagsløsning, vi kan rulle ud på kort tid. Lige nu gennemgår vi planerne med tættekam en ekstra gang, men umiddelbart er der ikke meget, der peger i den retning, desværre. 

Efter planen kan de 2.700 ejendomme blive tilsluttet i etaper over de næste 5 år, og ifølge formanden er de 5 år i forvejen en ambitiøs og komprimeret plan. 

Mange flaskehalse i projektet 

Udfordringerne for forsyningen kommer i alle led af projektet. Hvis udvidelsen for eksempel skal gennemføres på kortere tid, vil det kræve ekstra bemanding hos både entreprenører, rådgivere og vvs-montører - tre brancher, der i forvejen er presset af høj aktivitet. Der er også mangel på erfarne svejsere, fordi udbygningen af fjernvarmen i Danmark har været begrænset de senere år. 

I kommunen vil en fremrykning desuden kræve flere ressourcer, fordi projektet involverer mange godkendelser og kontroller undervejs. 

- Vi ved, at en yderligere komprimeret udbygning vil blive ganske mærkbar i bybilledet. Ikke kun, fordi flere forsyningsledninger til for eksempel el, vand og kloak muligvis skal flyttes for at gøre plads til fjernvarmerørene. Men også fordi den nuværende plan er koordineret med kommunens løbende fornyelse af slidlag og fortove. Hvis vi fremrykker, vil det både give væsentlig flere forstyrrelser, og det vil blive dyrere, fordi de samme stræk så skal graves op mere end én gang, forklarer bestyrelsesformanden. 

Han tilføjer, at forsyningen naturligvis også har en bekymring for leverancer og omkostninger generelt. Mange har opdaget, at der er lange leveringstider på byggematerialer - og at det ophedede marked presser priserne op. 

Hver tilmelding tæller  

Modsat gaskunderne i mange andre kommuner har kunderne i Glostrup stadig det held, at kommunen godkendte en udvidelse af fjernvarmen allerede sidste år. Dermed er kommunen meget længere i processen end de kommuner, der endnu ikke har taget stilling til en udvidelse. 

- Vi ved, det er en mager trøst nu, hvor energimarkedet er ekstra presset både økonomisk og politisk. Så vi gør, hvad vi kan, og vores rådgiver er allerede i gang med at gennemgå projektet igen. Men skal jeg give et godt råd lige nu, må det være, at man tilmelder sig fjernvarmen hurtigst muligt. Det er stadig en forudsætning for udvidelsen, at mindst 40 % tilmelder sig - med underskrift - før vi kan gå i gang i hvert område, siger Søren Enemark. 

Hvis det lykkes at fremrykke planerne, vil det fremgå på hjemmesiden, og de berørte ejendomme får besked direkte. 

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo