Se de nye affaldsbeholdere, som parcel- og rækkehuse i Glostrup skal bruge fra 1. maj

 • Del:

I marts og april måned er der mulighed for på Glostrup Bibliotek, Borgerservice, Svømmehallen, Glostrup Genbrugsstation og Glostrup Forsyning at se de nye beholdere, som private husstande skal anvende når den nye affaldsordning starter 1. maj.

”Der er tale om med en 240 L til pap, en 240 L todelt til mad- og restaffald, en 21 L rød miljøboks til farligt affald, og en 7 L grøn køkkenspand til sorteringen af madaffaldet”, udtaler Jens Rasmussen, Teamleder for affald hos Glostrup Forsyning.

Nye beholdere, todelt mad/res, til pap, køkkenspand tilmadaffald, rød boks til farligt affald og pose til tekstilaffald

HVORNÅR FÅR DU LEVERET BEHOLDERENE?

I løbet af marts måned får alle private husstande, som ikke i forvejen har en 240 L beholder til pap, leveret denne. Det er okay at begynde at anvende beholderen med det samme, og stille den ud til tømning sammen med storskrald.

I løbet af april måned leveres den nye 240 L todelte beholder til mad- og restaffaldsbeholder. Nede i beholderen findes en 21 L røde miljøboks til farligt affald, en 7 L grøn køkkenspand, poser til madaffald samt informationsmateriale.

”Har du ikke fået leveret dine beholdere i april måned, skal du kontakte Glostrup Forsyning i starten af maj, så kommer vi forbi med det du mangler”, fortæller Jens Rasmussen.

DET FULDE AFFALDSOVERBLIK HOS PRIVATE FRA 1. MAJ

Alt affald skal køres ud til skel ved tømning, medmindre der er indrettes en plads til beholderne, så de fast står i skel.

”Du kan se mere om de forskellige muligheder for Standpladser til beholderne i forbindelse med tømning på Glostrup Forsynings hjemmeside”, fortæller Jens.

Samlet beholderoversigt: fire store beholdere, køkkenspand, rød boks og pose til tekstilaffald

Her er listet det samlede affaldsoverblik for parcel- og rækkehuse:

 • 240 L todelt til glas og metal, som tømmes hver 10. uge.
 • 240 L todelt til papir og plast/mad- & drikkekartoner, som tømmes hver 3. uge.
 • 240 L todelt til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag men med ugetømning i juni, juli og august (det er muligt med ugetømning hele året. Læs mere på Glostrup Forsynings hjemmeside)
 • 240 L pap, som skal stilles ud til tømning i forbindelse med storskrald hver 4. uge
 • 21 L rød miljøboks til farligt affald, som skal stilles ud til tømning når den er fuld, eller vejer 8 kg. Boksen kan stilles ud til skel ved alle tømninger bortset fra haveaffald.
 • 7 L grøn køkkenspand og poser til sortering af madaffald. Du får flere poser ved at binde en pose om håndtaget på mad- og restaffaldsbeholderen. Derudover kan du hente flere på Glostrup Genbrugsstation og hos Glostrup Forsyning.
 • Haveaffald, som skal stilles ud til skel hver 4. uge ni gange om året.
 • Storskrald (herunder også tekstilaffald – i gennemsigtige plastpose), som skal stilles ud til skel hver 4. uge året rundt.

”For lettere at holde styr på ens tømninger kan man både tilmelde sig vores sms-service, hvor du får besked før tømning og du kan printe din personlige affaldskalender. Begge dele kan du via vores hjemmeside,” siger Jens.

HELE GLOSTRUP SKAL SORTERE MERE FRA 1. MAJ

Etageboliger får også leveret de nye beholdere i løbet af marts og april. Typisk er det kun den grønne køkkenspand, informationsmateriale og poser som uddeles, samt tilføjelse af en beholder til madaffaldet. Dagrenovation laves om til restaffald mens og mad- & drikkekartoner skal sorteres ned i plastbeholderen.

Institutioner får derudover også en rød miljøboks til farligt affald, hvor erhverv kun skal sortere i mad- og restaffald.

”Kolonihaverne skal fra 1. maj sortere mad- & drikkekartonerne ned i plastrummet samt har mulighed for at stille tekstilaffald ud til storskrald. De venter dog til 2023 med at sortere mad- og restaffald, farligt affald og pap”, slutter Jens.

MÅL PÅ BEHOLDERE

240 L beholdere: Alle 240 L beholdere har en størrelse på: 58 cm bred, 74 cm dyb og 110cm høj.

 • Vi anbefaler, at man lægger 10 cm. til mellem beholderne, hvis der bygges en plads til beholderne ude ved skel.
 • 21 L rød miljøboks: Bredde 270 mm, Længde 381 mm, og Højde 280 mm
 • 7 L grøn: Bredde 245mm, Dybde 199mm og Højde 249mm

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo