Spuling og tv-inspektion af kloakledninger

  • Del:

På vejene Hortensiavej og Valmuevej foretager vi i uge 3 spuling og tv-inspektion af kloakledningerne.

Glostrup Forsyning spuler kloakledningerne på din vej for at sikre driftsfunktionen. Herefter udfører vi tv-inspektion af kloakledningerne. Vores entreprenør har lagt en spuleseddel i postkassen hos dem, der bliver berørt.

Vi spuler onsdag til fredag kl. 7-16 i uge 3, og du skal tage nogle forholdsregler i hjemmet for at undgå eventuelle gener såsom opstigende vand i kloaksystemet og lugtgener.

Hvis du er én af dem, der bliver berørt af arbejdet, kan du forebygge generne sådan her:

  • Inden der spules, kan du løfte dækslet halvt af rense- eller skelbrønden. Det kan hjælpe med at udligne trykforskellene og undgå problemer inde i huset
  • Afdæk gulvafløb med f.eks. aviser med en tung genstand ovenpå (f.eks. en spand med vand eller et par tunge bøger)
  • Luk toiletsæder eventuelt med et klæde mellem bræt og kumme og læg eventuelt en tung genstand ovenpå
  • Du behøver ikke være hjemme, når vi arbejder i området
  • Hvis vandet i forbindelse med spulingen suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i vandlåsen. 

Hvornår skal jeg tage mine forholdsregler?

  • Det skal du i det tidspunkt, hvor der spules. Det vil sige onsdag den 19/1 til fredag den 21/1 i tidsrummet 7-16. 

Der lugter indenfor efter spuling af kloakken. Hvad skal jeg gøre?

  • Det kan ske, at vandlåsene bliver 'suget' ud, hvorfor lugten fra rørene kan opleves inden for. Hæld derfor vand i alle afløb (0,5 - 1L) for at genetablere vandlukket. Afslut med god udluftning.

Hvorfor er der farvede mærker eller spyd på vejen efter arbejdet?

  • I forbindelse med spulingen og tv-inspektionen kan entreprenøren sætte farvede mærker eller spyd på vejen, og det bruger de til indmåling af spildevandsledningerne.

Der er i forbindelse med spulingen sket skader på mit badeværelse/køkken. Hvad skal jeg gøre?

  • Send oplysninger til os om skadens art og omfang. Vi vil efterfølgende kontakte dig.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Forsyning, hvis du har spørgsmål på:

forsyning@glostrupforsyning.dk eller på telefon 43 20 80 20.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo