Klimatilpasning

  • Del:
I Glostrup Forsyning hjælper vi med at klimatilpasse Glostrup
Glostrup Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, der skal hjælpe os med at kortlægge konsekvenserne af klimaforandringerne, så vi kan blive klogere på, hvor vi skal sætte ind med initiativer.
 
Hvad vil vi gøre?
Klimatilpasningsstrategiens grundlæggende element er etablering af modeller til simulering af afløbssystemet ved forskellige regnhændelser. Modelkørslerne vil vise, hvilke initiativer, der er nødvendige for at klimatilpasse afløbssystemet. Det kan f.eks. være etablering af forsinkelsesbassiner, adskillelse af regn- og spildevand, udbygning/forbedring af anlæg til rensning af regnvand samt anlæg af større ledninger.
 
Baseret på dette arbejde vil der blive udarbejdet en klimatilpasningsplan, der indeholder en prioriteret oversigt over det arbejde, der skal udføres samt tidsplan og økonomioversigt. Herefter vil initiativerne bliver gennemført i overensstemmelse med planen.
 
Der vil blive udarbejdet risikokort/sårbarhedsanalyse, så den enkelte borger har mulighed for at se, om der skal laves nogle foranstaltninger til sikring af egen bolig
Driftsinfo