Gør Glostrup Grønnere

  • Del:

Vi arbejder hele tiden for at gøre Glostrup grønnere. Det udmønter sig på forskellige parametre inden for alle vores forsyningsområder: vand, spildevand, affald og fjernvarme. Kendetegnende for dem alle er, at vi ønsker at give et grønnere og mere bæredygtigt Glostrup videre til de efterfølgende generationer.

MISSION
Glostrup Forsyning skal sikre sine kunder en sikker og effektiv forsyning.

Selskabets mission er formuleret således:

Glostrup Forsyning leverer rent drikkevand og bæredygtig fjernvarme samt håndterer spildevand og affald for vores kunder, til kosteffektive priser.

VISION
Glostrup Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, som ønsker at være en deltagende aktør på miljø- og forsyningsområdet. Vi vil sammen med vores kunder, erhvervsliv, myndigheder og interessenter skabe basis for et konstruktivt, innovativt og attraktivt samarbejde inden for områder som klimatilpasning, bæredygtig energi, forsyningssikkerhed og genanvendelse af affald. 

Vores vision defineres således:

Gør Glostrup Grønnere

Sammen Gør vi Glostrup Grønnere ved at:
  • Levere rent drikkevand, primært indvundet lokalt i Glostrup efter bæredygtige principper.
  • Levere en effektiv håndtering af regn- og spildevand samt en målrettet klimaindsats så vi minimerer skader ved kraftige regnhændelser.
  • Levere bæredygtig fjernvarme til vores kunder.
  • Udnytte ressourcerne fra vores affald og arbejde mod højst mulig genanvendelse heraf.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo