Kandidatoversigt

  • Del:

Her på siden kan du læse om de kandidater, som stiller op til Forbrugerrepræsentantsvalget for selskaberne Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S.

Leder i medicinalindustrien, med bred erfaring indenfor teknik, forsyning, miljø og økonomi. Ønsker fokus på forsyning, miljø, affald, service samt et grønt og bæredygtigt Glostrup - i en tid hvor miljø/klimaforandringer kan give os store udfordringer.
Se Erik Bachs valgvideo her

Jeg har boet i Ejby Glostrup siden 1984 sammen med min familie. Jeg er pensionist, men har arbejdet 45 år, som leder den i finansielle sektor. Siden jeg gik på efterløn i 2012 har jeg deltaget i forskelligt frivilligt arbejde bl.a. i Ældre Sagen i Glostrup, hvor jeg p.t. er næstformand, på aktivitets-centeret (IT-hjælp), Glostrup Bibliotek (IT-hjælp) og i Dansk Folkehjælp (gældsrådgivning). Jeg stiller op som forbruger- repræsentant til bestyrelsen i Glostrup Forsyning, idet jeg gerne vil være med til, at præge den gode udvikling til gavn for såvel borgerne som Glostrup Kommune og fordi jeg finder det vigtigt hvordan vi skaffer vores drikkevand, men også hvordan vi bortskaffer alt det overskydende vand herunder også de store mængder regnvand der kommer. Se Peder Kählers valgvideo her

Uddannet indenfor den finansielle sektor og har i en årrække boet og arbejdet i Glostrup Kommune. Har altid interesseret mig for samfundsforhold, herunder den lokale infrastruktur.

Vor forsyningssikkerhed og miljøforhold ligger mig stærkt på sinde. HD i Finansiering og Kreditvæsen. Merkonom i Organisation, Personaleadministration og Regnskab.
Se Preben Thorvigs valgvideo her

Vand er en knap og vital ressource i verden. Jeg vil gerne bidrage og sikre at Glostrups borgere fortsat kan få en miljømæssig, forsvarlig og økonomisk rentabel levering af vand og udledning af spildevand. Jeg er pensioneret officer fra forsvaret, hvor jeg har haft et meget spændende og omskifteligt tjenesteforløb i indland og udland. Bl.a. som veteran fra den første Golfkrig.

Nu er jeg aktiv i lokalpolitik og har været testpilot på Glostrups nye affaldsordning. Herudover er jeg formand for Foreningen af Pensionerede Officerer i Søværnet.
Se Torben Martinsens valgvideo her:

Levering af rent drikkevand og afledning af spildevand er noget nær de vigtigste opgaver i vores samfund. Det ligger mig meget på sinde at vi sikrer og beskytter drikkevandet, og her mener jeg, at jeg kan gøre en forskel.

Min baggrund er, at jeg i næsten 30 år har arbejdet inden for forsyningsområdet - heraf 10 år som administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning, der bl.a. står for levering af vand og afledning af spildevand på Frederiksberg. Efter min pensionering i 2015 arbejder jeg fortsat som konsulent inden for forsyningsområdet. Jeg har således en omfattende erfaring og viden inden for forsyningsområdet. Læs mere: www.v-bech.dk/
Se Vagn Bechs valgvideo her:

Driftsinfo