Forstå din regning

 • Del:

Det kan være svært at gennemskue sin regning. Derfor har vi markeret nogle af de udregninger, som vi får flest henvendelser omkring. Derudover har vi tilføjet korte forklaringer til alle fire forsyningsområder, som kan gøre det lettere, at se hvad du betaler for og hvorfor.

Afregning varme

 • Forbrugsafgift: Forbrugsafgiften variere fra år til år jf. prisliste
 • Fast afgift 1: Omfatter målere med veksler størrelse fra 1 – 1500 KWh.
 • Abonnementsbidrag:  Alle kunder betaler det samme abonnements bidrag

(Se billede)

 1. GJ årsforbrug. Er et udtryk for hvor mange varmeenheder, som din måler har talt.
 2. M3 årsforbrug.  Er et udtryk for hvor meget vand der er løbet igennem din måler.
 3. Nedkøling: Betyder at hvis vandet nedkøles fra 26 – 32 grader så er afkølingen indenfor normal området, hvis vandet nedkøles mindre end 26 grader betales en afkølingstarif. Hvis vandet nedkøles mere end 32 grader tilbagebetales en afkølingstarif.
 4. Nedkølingsgrad: GJ er: årsforbrug*konstant (konstant=239) / M3 årsforbrug. 
  9151*239/114351=19,11 c
 5. Afkølingstarif: Udregnes sådan: GJ*% (9151*6,89=630 Gj). 
  Betaling af Afkølingstarif: mindste grad - nedkølingsgrad = % (26-19,11=6,89%)
 6. Pris:Udregnes på følgende måde: 1,11x100=89,00 kr.
  (Kr./GJ/grad = 1,11 - moms jf. prisliste)
  630 Gj x 89 kr = 56.070,00 kr.
Aflæsninger af en afregning, med eksempler fra teksten

Afregning Vand

 • Vandafgift: forbrug * årlige pris ex. Moms
 • Målerleje Qn2,5 : leje af måler
 • Statsafgift: forbrug * den nuværende statsafgift
 • Drikkevandsbidrag: forbrug * faste drikkevandsbidrag 

(Se billede)     
      7. Vandforbrug: Vandafgift+statsafgift+drikkevandsbidrag= 16 kr. ekskl. moms jf. prislisten 20 kr. (i 2014)  inkl. moms. 

Afregning Spildevand

 • Kloakafgift: forbrug * årlig afgift

Afregning Affald

 • Stativ inkl. (affalds afhentning, storskrald, papir og pap og brug af Genbrugsstationen).

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo