Indberetning af spildevandsproblemer

  • Del:

Ved akutte problemer bør du rette henvendelse til Glostrup Forsynings vagttelefon på 43 20 80 49.

Hvis du oplever problemer med opstuvning i kælderen ved store regnskyl/skybrud, vil vi rigtig gerne have, at du også indberetter det.
Problemer med vejbrønde vedrører ikke Glostrup Forsyning, men bedes rettet til Glostrup Kommunes vejvæsen på telefon 43 96 08 13.

 

Driftsinfo