Faskine til dit regnvand

  • Del:

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum gravet i jorden. Det fyldes med sten, singels eller lignende. Der kan også anvendes særlige faskine-kassetter af plast, hvorfra regnvandet kan sive ud og ned i jorden. Kassetterne kan købes i de fleste byggemarkeder.

Hvad gør en faskine?
En faskine opsamler regnvandet fra taget, og leder det direkte ned i jorden. På den måde aflastes kloaksystemet ved kraftig regn. Det gavner vores grundvandsressource og minimerer belastningen af renseanlægget og dermed vores udgifter.

Byg din egen faskine og seperer regnvand fra spildevand
I de fælleskloakerede områder skal ejendommene derfor, hvor det er muligt, separere regnvandet fra spildevandet og lede regnvandet fra tagene til nedsivning i jorden ved hjælp af en faskine.

  • Du kan downloade en vejledning om, hvordan du bygger en faskine. Du finder vejledningen i menuen til venstre.

Har du spørgsmål om faskiner, kan du ringe til Center for Miljø og Teknik i Glostrup Kommune på telefon 43 23 61 70.

Driftsinfo