Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Forsøg med Regnvandsventil på Erdalsvej

 • Del:

Glostrup Forsyning er i gang med en langtidsplan for klimatilpasning i Glostrup Kommune. Det er en proces, som tager mange år, og har forskellige prioriteringsområder, alt efter hvor udfordringerne overordnet set er størst.

Det ændrer dog ikke på, at vi er klar over, at der er udfordringer ved fx skybrud i områder, som ikke er placeret i toppen af prioriteringslisten. Hos Glostrup Forsyning er vi derfor imødekommende for andre løsningsforslag, som kan afhjælpe i udsatte områder. 

På Erdalsvej har vi fået en henvendelse fra en borger, og vi ønsker på baggrund af henvendelsen at igangsætte et forsøg fra nr. 38-70 med at montere regnvandsventiler på de tagnedløb, hvor det giver mening.

Regnvandsventilerne leder automatisk vores eget tagvand ud i haven ved skybrud, i stedet for at overbelaste kloakken.

Når det regner normalt, løber vandet som altid blot ned i kloakken. 

SPØRGSMÅL TIL FORSØGET MED REGNVANDSVENTILER PÅ ERDALSVEJ

 • Hvordan virker Regnvandsventilen?
  • Den virker ved at styre regnvand væk fra kloakrøret og ud i din have ved ekstreme regnhændelser.
 • Hvilke ændringer betyder det for din have?
  • Det vil betyde, at din egen have i enkelte tilfælde i løbet af året, modtager mere vand end du er vant til. Det er i situationer hvor det i forvejen regner rigtig meget. Ved installationen tilbyder vi også, hvis du ønsker det, en mindre omlægning af fliser og/eller græs for at sikre korrekt fald fra regnvandsventil til lavere områder
 • Hvilken betydning kan monteringen have for dine naboer?
  • Det kan afhjælpe både dig og din nabo ved at vandet ledes ud på egen grund og ikke belaster kloakken - som kan betyde kælderoversvømmelser
  • Vi foretager ikke installation af regnvandsventilen, hvis det kan få konsekvenser for dit eller din nabo’s hus
 • Hvad gør Glostrup Forsyning?
  • Vi levere det nødvendige antal ventiler, installerer dem og foretager eventuelle mindre anlægsarbejder således at vandet ledes korrekt væk
 • Hvad skal du selv gøre?
  • Glostrup Forsyning starter med et par eksempelhuse i marts 2018, er du interesseret, kan du tilmelde dig til Kristian ks@glostrupforsyning.dk 
  • Til april vil Glostrup Forsyning være tilstede ude på Erdalsvej, hvor I vil blive yderligere informeret.(Mere info senere)
  • Du skal kun tilmelde dig til at være med i forsøget, og evt. være til stede, når Glostrup Forsyning går rundt i haven og tjekker dine nedløb. 
 • Hvad kan du ellers selv gøre?
 • Koster det noget at være med?
  • Nej, det koster ikke noget, at være med i projektet, da det er et forsøg
 • Hvordan er vejens kloak på Erdalsvej?
  • Den starter i toppen af vejen, så det er kun jeres egen vand fra Erdalsvej, som belaster kloakken. Det er både regnvand fra dit eget tag, og det der løber ned i kloakken ude på vejen
 • Hvorfor er volumen i kloakrørene nogle gange udfordret?
  • Kapaciteten i rørene er nogle steder for lille, fordi det regner mere i dag end det gjorde, da rørene blev lagt.
  • En anden grund er fordi de arealer, der leder til kloak er blevet større med tilbygninger, belagte indkørsler mv.
 • Hvad er typiske årsager til kælderoversvømmelse?
  • For ringe fald fra kælder til kloak, manglende brug af højvandslukke. Ekstreme regnhændelser kombineret med for lille kapacitet i kloakrørene, eller flaskehalse i systemet som opstuver vandet bagud - den første flaskehals kan være jeres egen stikledning til fælleskloakken
 • Hvornår er højsæsonen for Skybrud 
  • Hen over sommeren ca. fra maj til oktober
 • Hvad vil man vil ud af forsøget igen?
  • Hvis du ønsker at træde ud af forsøget, kan vi tage ventilerne tilbage, og foretage en reetablering af hvordan haven så ud, før vi installerede ventilen
 • Har ventilen været anvendt andre steder?
  • Ja, (men kun) i Tårnby og i Vanløse. (Det er et nyt produkt, derfor er det et forsøg).
  • Du kan læse en artikel om ventilen og Tårnby - (den gang blev den kaldt Skybrudsventil, men navnet er nu ændret til Regnvandsventil). Eller artikelen fra DR 
 • Vil du vide mere?

Regnvandsventil monteret på tagnedløb

Regnvandsventilen

Driftsinfo