Tip til at undgå oversvømmelser

  • Del:

Under kraftig regn vil der forekomme mere regn på din private grund.

Tips til at undgå for meget regnvand:

  • Afledning af regnvandet til faskiner eller græsarealer
  • Overveje valg af belægninger (undgå for meget tæt belægning som fx beton, fliser og asfalt)
  • Opsamling af regnvand i regnvandstønder
  • Genbrug af regnvand
  • Grønne tage
  • Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Du kan kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

Driftsinfo