Klimatilpasning

  • Del:

Klimaet har ændret sig, og vi oplever stadig kraftigere regn.

Glostrup Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, som påviser, at der opstår problemer som følge af de ændrede klimaforhold. Glostrup Forsyning er derfor i gang med at udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan problemerne kan løses. 

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet at tilføje klimatilpasningsstrategien, der er et teknisk dokument, som et tillæg til kommunens spildevandsplan.

STRATEGISKE SAMARBEJDER 
Glostrup Forsyning deltager i et strategisk samarbejde med i alt ti kommuner i hovedstadsområdet og deres forsyningsselskaber.

Parterne har sammen fået udarbejdet en Kapacitetsplan for Harrestrup Å-systemet.

Harrestrup Å- systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen.

Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur.

Læs mere om samarbejder her

ANDRE SAMARBEJDER
Glostrup Forsyning deltager også i 2 andre samarbejder: 

Bækrenden
Mod øst arbejder vi sammen med HOFOR på at sikre kapacitet nok i Bækrenden til at kunne håndtere fremtidens regnmængder

Tranestien
Mod sød arbejder vi sammen med Biofos og HOFOR om at sikre kapacitet nok til at kunne håndtere fremtidens regnmængder

 

Driftsinfo