Klimatilpasning

  • Del:

Klimaet ændrer sig - også i Glostrup. Derfor er en af vores opgaver at hjælpe kommunen med at klimasikre Glostrup, så vi er rustet til fremtidens ændrede forhold. Læs om vores tiltag her.

STRATEGISKE SAMARBEJDER 
Glostrup Forsyning deltager i et strategisk samarbejde med i alt ti kommuner i hovedstadsområdet og deres forsyningsselskaber.

Parterne har sammen fået udarbejdet en Kapacitetsplan for Harrestrup Å-systemet.

Harrestrup Å- systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen.

Glostrup Forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, som påviser, at der opstår problemer som følge af de ændrede klimaforhold. Glostrup Forsyning er derfor i gang med at udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan problemerne kan løses. 

Kommunalbestyrelsen i Glostrup har besluttet at tilføje klimatilpasningsstrategien, der er et teknisk dokument, som et tillæg til kommunens spildevandsplan.

Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur.

Læs mere om samarbejdet her

ANDRE SAMARBEJDER
Glostrup Forsyning deltager også i 2 andre samarbejder: 

Bækrenden
Mod øst arbejder vi sammen med HOFOR på at sikre kapacitet nok i Bækrenden til at kunne håndtere fremtidens regnmængder

Tranestien
Mod sød arbejder vi sammen med Biofos og HOFOR om at sikre kapacitet nok til at kunne håndtere fremtidens regnmængder

 

VIL DU VIDE MERE OM KLIMATILPASNING?

Der er kommet en ny portal om klimatilpasning, der hedder klimatilpasning.dk. Den er lavet af Miljøstyrelsen i samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter. 

Portalen indeholder den nyeste viden om klimatilpasning og giver en række konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger. 

Du kan også se en video om den nye portal for klimatilpasning.

Driftsinfo