Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Kloaksystemet i Glostrup

  • Del:

I Glostrup Kommune har to måder at aflede spildevand på.

et åbent kloakdæksel
  1. Fælleskloakering hvor regnvand og spildevand transporteres i samme ledning. 
  2. Separat kloakering hvor regnvand og spildevand transporteres i hver deres ledning. 

I spildevandsplanen er der et kort over områderne.

Du kan også se kloaksystemet her

Om Kloaktystemet
Kloaksystemet består af ca. 145 km hovedledning og ca. 5000 stikledninger samt bassiner, olieudskillere mv.

Spildevandet og vandet fra de fælleskloakerede områder transporteres til Spildevandscenter Avedøre, hvor det renses inden det bliver udledt til Køge Bugt.

Regnvandet transporteres til de nærliggende vandløb/søer: Ejby Mose, Bymoserenden, Harrestrup Å, Fæstningskanalen og via Bækrenden til Vallensbæk Mose og St. Vejle Å.

Driftsinfo