Opdateringer på vores drift under coronavirus finder du her.

Om spildevand

  • Del:

Spildevand er brugt vand fra husholdninger, industri og landbrug, som udledes enten til kloak eller naturen. Det betyder at det vand vi bruger i hverdagen, efterfølgende bliver afledt til spildevand. Denne afledning sørger Glostrup Forsyning for i Glostrup.

vand løber ned i et afløb

Spildevandet i Glostrup bliver renset af Biofos, som har rensningsanlæggene Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Priser
Du finder vores priser her

Klimaændringer
Ændringer i vores klima, betyder at vi i Danmark får ca. 10 – 20 % mere regn end tidligere. Derfor er der kommet et større behov for at fokusere på afledning af spildevand. Når vi får store regnmængder, er det vigtigt, at vandet har mulighed for at blive ledt væk. Det kan ske enten via kloakker eller i naturen som fx Harrestrup Å eller Store Vejleå. Læs om vores klimatilpasning

Glostrup Forsyning gør:

  • Udbygger bassiner og lægger større ledninger
  • Samarbejder tæt med andre forsyninger og kommuner om fx:
    - Klimasikring af Harrestrup Å
    - Klimasikring af St. Vejle å m.fl.
  • Øger overvågning og beredskab

Hvad kan du gøre?
Hvis vandet ikke kan ledes væk, risikeres oversvømmelser, som vi har set del af de sidste år.
Som boligejer er der tiltag, du selv kan gøre ift. at forebygge oversvømmelser.

Driftsinfo