Om spildevand

  • Del:

Spildevand er brugt vand fra husholdninger, industri og landbrug, som udledes enten til kloak eller naturen. Det betyder at det vand vi bruger i hverdagen, efterfølgende bliver afledt til spildevand. Denne afledning sørger Glostrup Forsyning for i Glostrup.

vand løber ned i et afløb

Spildevandet i Glostrup bliver renset af Biofos, som har rensningsanlæggene Lynetten, Avedøre og Damhusåen. 

Du kan også se et kort over spildevandet.

Priser
Du finder vores priser her

Glostrup Forsyning arbejde med spildevand handler om at...

  • udbygge bassiner og lægge større ledninger
  • samarbejde tæt med andre forsyninger og kommuner om fx:
    - Klimasikring af Harrestrup Å
    - Klimasikring af St. Vejle å m.fl.
  • øge overvågning og beredskab

Klimaændringer
Ændringer i vores klima, betyder at vi i Danmark får ca. 10 – 20 % mere regn end tidligere. Derfor er der kommet et større behov for at fokusere på afledning af spildevand. Når vi får store regnmængder, er det vigtigt, at vandet har mulighed for at blive ledt væk. Det kan ske enten via kloakker eller i naturen som fx Harrestrup Å eller Store Vejleå. Du kan læse mere om vores arbejde med klimatilpasning her.

Hvad kan du gøre?
Hvis vandet ikke kan ledes væk, risikeres oversvømmelser, som vi har set del af de sidste år.
Som boligejer er der tiltag, du selv kan gøre ift. at forebygge oversvømmelser.

Leveringsbestemmelser
Glostrup Forsynings leveringsbestemmelser udarbejdes af forsyningen, og de er efterfølgende blevet godkendt af Glostrup Kommunes Kommunalbestyrelse.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo