Kort over spildevand

  • Del:

I Glostrup Kommune afleder spildevand på to måder: 1) Fælleskloakering hvor regnvand og spildevand transporteres i samme ledning og 2) Separat kloakering hvor regnvand og spildevand transporteres i hver deres ledning.

Kloaksystemet består af ca. 145 km hovedledning og ca. 5000 stikledninger samt bassiner, olieudskillere mv.

Spildevandet og vandet fra de fælleskloakerede områder transporteres til Spildevandscenter Avedøre, hvor det renses inden det bliver udledt til Køge Bugt.

Regnvandet transporteres til de nærliggende vandløb/søer: Ejby Mose, Bymoserenden, Harrestrup Å, Fæstningskanalen og via Bækrenden til Vallensbæk Mose og St. Vejle Å.

Du kan se kortet over kloaksystemet her.

Kort over spildevandssystem

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo