Fagfolk

  • Del:

Hvilken type kloakering skal bruges?

Når der bygges nyt, skal der altid separatkloakeres på matriklen.

Skal man forsinke vand på egen grund?

Alle er forpligtede til at forsinke vand på egen grund jf. afledningsretten.

Skal tilslutningen kontrolleres?

Glostrup Forsyning skal altid syne og godkende stikledningens tilslutning på hovedledning/brønd i åben grav. Der vil desuden blive stillet krav om TV-inspektion (DTVK) af stikket i offentligt areal.

Hvilket kloakstik skal bruges, når et hus rives ned?

Man skal som udgangspunkt bruge det eksisterende kloakstik, når det nye hus skal tilsluttes kloakken.

Ønskes der en anden stiktilslutning skal grundejer selv afholde alle udgifter ved omlægning til nyt kloakstik. Eksisterende kloakstik skal afproppes så tæt hovedkloakken som muligt, og der skal tages foto/TV-inspektion af afpropningen foretaget af DTVK godkendt firma. Dette sendes til Glostrup Forsyning. Det skal bemærkes, at Glostrup Forsynings brøndnummerering skal benyttes ved TV-inspektionen.

Hvem er ansvarlig for afvanding af kælder?

Det er ejeren selv, der er ansvarlig for afvanding af kælder. Glostrup Forsyning er kun forpligtet til afvanding til terræn, og vi kan ved forespørgsel oplyse, hvor dybt hovedkloakken ligger i jorden.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo