Refusion ved utæt vandinstallation

  • Del:

Har du haft en skjult rørskade eller utæt vandinstallation, hvor der er løbet vand ud i jorden, kan du søge om refusion.

Refusionsregler for vandafledning
Som hovedregel kan du få refusion på vandafledning, hvis du kan dokumentere, at et unormalt stort forbrug ikke er løbet i kloakken, men ned i jorden. Vi giver normalt refusion for den vandafledning, der overstiger et forbrug på 100 m³. Der er altså en selvrisiko på 100 m³, som skal betales af kunden.

Læs mere om regler for refusion og find ansøgningsskema 

Driftsinfo