Dit vandforbrug

  • Del:

Betaling af vand- og vandafledningsafgift sker ud fra dit vandforbrug. Vandforbruget fastsættes ud fra årlige aflæsninger af hovedvandmåleren på en ejendom.

Du skal aflæse dit vandforbrug
Vandmåleren bliver aflæst hvert år, og tallet skal indberettes senest den 31. december.

Måleraflæsningen kan indberettes til Glostrup Forsyning på tre måder:

  • via det aflæsningskort, som udsendes kort før jul eller
  • via tast selv telefonservice 33 41 20 71 eller
  • via internettet

Indberetning via internettet kan ske fra midten af december.

Det er vigtigt, at vi modtager aflæsningen, idet opkrævningen af vandafgift og vandafledningsbidrag ellers vil blive foretaget på grundlag af et skøn.

Afregning af vandforbrug
Slutafregning af vandforbrug for det foregående år udsendes i april måned.

Hvad koster vandet?
Du kan altid finde vores priser her

Følg dit forbrug
Med dit kundenummer samt målernummer eller fakturanummer kan du gå ind på din personlige side. Her kan du også foretage din indberetning og samtidig få en kontrol af, om det indberettede afviger væsentligt fra tidligere års forbrug.

På din personlige side kan du desuden se fakturaer fra de sidste fem år samt vedligeholde dine kundeoplysninger.

Problemer med vandmåleren
Hvis vandmåleren går i stå eller der opstår en anden fejl med måleren, skal du kontakte Glostrup Forsyning på tlf. 43 20 80 20.

Driftsinfo