Hvis uheldet er ude – refusion ved rørskade og utæt vandinstallation

  • Del:

Har du haft en skjult rørskade eller utæt vandinstallation, hvor der er løbet vand ud i jorden, kan du søge om refusion.

Eksempler hvor der kan søges om refusion:
• Rør under gulve
• Rør indmuret i vægge og støbt i gulve.
• Rør i jord

Eksempler hvor der ikke ydes refusion:
• Utæt toilet
• Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
• Ventiler i installationer der ikke lukker f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
• Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
• Utæt sikkerhedsventil
• Udendørs haner, swimmingpools m.m.

Refusionsregler for skjult rørskade
Det målte vandspild skal være større end 300 m³ plus normalforbruget, da der er en selvrisiko på 300 m³ vand, som skal betales af kunden.

Refusionsregler for vandafledning
Som hovedregel kan du også få refusion på vandafledning, hvis du kan dokumentere, at det unormalt store forbrug ikke er løbet i kloakken, men i jorden. Vi giver normalt refusion for den vandafledning, der overstiger et forbrug på 100 m³. Der er altså en selvrisiko på 100 m³, som skal betales af kunden.

Ansøgning
Henvendelser om refusion af vandspild som følge af brud i skjulte installationer skal
foretages så hurtigt som muligt til Glostrup Forsyning. Ansøgning skal ske via ansøgningsskema.

Refusionen kan søges i perioden mellem sidst betalte periode og indtil skaden er opdaget. Der kan søges om refusion for private husstande.

Skaden skal udbedres af en autoriseret VVS-installatør, og dokumentation vedlægges refusionsansøgningen

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo