Vandmåler

  • Del:

Glostrup Forsyning har udskiftet gamle vandmålere med elektroniske vandmålere. Vi fjernaflæser måleren én gang om året ved årsskiftet i forbindelse med afregning. Du kan løbende følge dit forbrug via Min Forsyning. Første gang logger du ind med dit kundenummer (se min forsyning og log ind med NEM-ID) og målernummer.

DIN NYE MÅLER
Du finder dit 8 cifrede målernummer ved siden af stegkoden på måleren. På billedet til højre finder du en illustration.

HVAD ER DIT ANSVAR?
- Der må ikke installeres afkalker i nærheden af måleren. (gerne 50 cm. væk)

- Det er dit ansvar, at sørge for at ventilerne før og efter måleren virker og at installationerne er i forsvarlig stand.

- Det er din opgave at følge dit forbrug for uhensigtsmæssigheder, så unødvendigt vandspild kan opdages. Her kan du bruge Min Forsyning

- Det skal være muligt at åbne og lukke håndtagene. (Videoen viser hvordan).

Måler

SÅDAN TJEKKER DU VENTILERNE:

  • Åben for den vandhane, som er tættest på måleren.
  • Luk for den ene ventil og tjek at vandet og viseren på måleren stopper.
  • Åben for ventilen igen.
  • Tjek den anden ventil på samme måde.

Er der noget galt med ventilerne før måleren, skal du kontakte Glostrup Forsyning, som vil komme og tjekke om stophanen virker. Du vil efterfølgende få besked om, hvornår du kan få en VVS-installatør til at udbedre defekten inden selve målerbesøget.

HVAD DU SKAL GØRE KLAR INDEN MÅLERBESØG

  • Der skal være fri adgang til måleren. Derfor bedes du fjerne alt som spærrer for adgangen.
  • Der må ikke være løse hunde eller andre dyr.
  • Der skal være en myndig person til stede.
  • Ventilerne skal være tjekket og eventuelle defekter udbedret.

På billedet herunder, kan du se den ansvarsfordeling, som du skal være opmærksom på.

Ansvarsfordeling

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo