Misfarvning i vandet

  • Del:

Når der har været lukket for vandet, kommer der sommetider luft ind i rørene, og det kan give misfarvninger i vandet. Der kan også opleves grønt vand fra et ugiftigt sporestof, hvis der er læk af drikkevand i fjernvarmen.

Misfarvning af drikkevandet
Når vandforsyningen afbrydes kan du opleve, når der igen åbnes for vandforsyningen, at vandet farves rødbrunt eller mælkehvidt. Dette er helt uskadeligt og skyldes ændrede tryk/strømningsforhold i vandledningerne pga. afbrydelsen. Misfarvningen skylles ud af rørene, ved at du lader vandet løbe til det igen er klart.

Tilstopning af vandhaner
Løsrevne partikler fra vandinstallationen kan tilstoppe vandhanerne, når der igen åbnes for vandet. Partiklerne samler sig ofte i vandhanernes perlator(luftblander), som kan skrues af og renses.

Grønt vand ved læk af drikkevand i fjernvarmen
Det kan ske, at der kommer drikkevand i fjernvarmen eller omvendt, at der kommer fjernvarmevand ud i det varme brugsvand, dette sker når der opstår læk inde i varmtvandsbeholdere eller varmtvandsveksleren. Det skal vi undgå.

Fjernvarmevand er behandlet og iltfrit vand, som beskytter fjernvarmerør mod tæringer, og mister vi vand i fjernvarmesystemet, skal det erstattes af nyt, dyrt behandlet vand. Vi tilføjer derfor ugiftigt grønt farvestof til vandet, så vi nemt og hurtigt kan finde lækket. Læs mere om det her.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo