Leveringsbestemmelser

  • Del:

Vores leveringsbestemmelser er udarbejdet af Glostrup Forsyning og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune.

Leveringsbestemmelserne er lavet på grundlag af Miljøstyrelsens normalregulativ. Leveringsbestemmelserne gælder for levering af vand fra Vandforsyningen, grundejerens forpligtelser samt andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Det er ejeren af ejendommen, der er ansvarlig
Leveringsbestemmelserne gælder for alle kunder, der er tilsluttet Vandforsyningens anlæg. Ejeren af en ejendom, der får vand fra Vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen (fx en lejer) om deres forpligtelser efter Leveringsbestemmelserne, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Vandforsyningen.

En lejer kan være ansvarlig, hvis der indgås et kundeforhold med Glostrup Forsyning.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo